Maksaminen ja maksuliikenne

Mistä maksuihin ja maksuliikenteeseen liittyviä tilastoja on saatavilla?

Esimerkiksi Suomen Pankin internetsivuilta löytyy tilastoja maksu- ja päätetapahtumista. Tilastotietoa TARGET2-järjestelmästä löytyy puolestaan Euroopan keskuspankin internetsivuilta. Lisäksi Finanssialan Keskusliitto julkaisee sivustollaan vuosittain tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä.  

Mistä saa tietoa maksamisesta, esimerkiksi korttimaksuista, e-laskusta, yhtenäisestä euromaksualueesta SEPAsta tai ulkomaanmaksuista?

Monissa maksamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin. Myös Finanssialan Keskusliiton internetsivuilla on tietoa maksamisesta ja SEPAsta. Tietoa SEPAsta löytyy myös Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin internetsivustolta. 

Miten toimin, jos minulla on maksun välitykseen liittyviä ongelmia?

Ensisijaisesti kannattaa keskustella oman pankin kanssa, miten asia voitaisiin ratkaista. Lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää valitusasioita. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen voi kääntyä, mikäli ei ole tyytyväinen pankin tai vakuutusyhtiön menettelyihin.

Miten voin varmistua maksamisen turvallisuudesta?

Useat pankit antavat tietoa turvallisesta maksamisesta esimerkiksi internetsivuillaan. Tietoa saa myös Finanssialan Keskusliitosta.

Mikä on maksupalveludirektiivi, ja mitä se tarkoittaa kuluttajan kannalta?

EU:n maksupalveludirektiivi on saatettu osaksi suomalaista lainsäädäntöä maksupalvelulailla ja maksulaitoslailla. Maksupalvelulaissa määritellään koko Euroopan alueelle yhtenevät maksujen välityksen ehdot. Yhtenäinen lainsäädäntö on edellytys yhtenäisen euromaksualueen, SEPAn, toteutumiselle.

Päivitetty 26.2.2016