BIS

Kansainvälinen järjestelypankki BIS

Suomen Pankki on osakkaana Kansainvälisessä järjestelypankissa (BIS). Kansainvälinen järjestelypankki perustettiin vuonna 1930, ja se on vanhin edelleen toiminnassa oleva kansainvälinen rahoitusinstituutio. Juridisesti järjestelypankki on yhtaikaa kansainvälinen järjestö ja osakeyhtiömuotoinen rahoituslaitos. Osakkaina ovat olleet lähinnä keskuspankit.

Kansainvälinen järjestelypankki on saanut nimensä alkuperäisten tehtäviensä perusteella, jotka liittyivät ensimmäisestä maailmansodasta Saksalle määrättyjen sotakorvausten selvittämiseen. Samalla järjestelypankin tehtäväksi tuli edistää keskuspankkien yhteistyötä ja huolehtia erityyppisistä kansainvälisistä rahoitustoimenpiteistä. Nykyisin BIS toimii kansainvälisen rahataloudellisen yhteistyön foorumina, rahataloudellisena tutkimuslaitoksena ja tilastojen tuottajana sekä eräänlaisena keskuspankkien pankkiirina. BIS toimii usein myös järjestelijänä kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä.

Kansainvälisen järjestelypankin kautta toteutettavan keskuspankkien yhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut edistää kansainvälisen talouden ja erityisesti rahoitusjärjestelmän vakautta. Yhteistyö on vähitellen laajentunut koskemaan keskuspankkien ohella yhä enenevässä määrin myös muita rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn piirissä toimivia viranomaistahoja. Baselissa toimivan pääkonttorinsa lisäksi järjestelypankilla on edustusto Hongkongissa ja Meksikossa.

Järjestelypankin suojissa toimii laaja joukko sekä pysyviä että väliaikaisia komiteoita, joista moni alun perin liittyi G10-maiden yhteistyöhön. Näistä komiteoista tärkeimpiä ovat rahoitusvalvojien yhteistyön tehostamista varten perustettu Baselin pankkivalvontakomitea sekä vakausneuvosto (Financial Stability Board). Sen tarkoituksena on edesauttaa tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisesti toimivien rahoitusmarkkinoiden vakautta käsittelevien asiantuntijaryhmien ja valvontainstituutioiden välillä.

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu järjestelypankin säännöllisiin kokouksiin, joissa keskustellaan raha- ja talouspolitiikan sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kysymyksistä.