EU:n komiteat

Suomen Pankki osallistuu EU:n talous- ja valtiovarainministereiden neuvoston, Ecofinin, alaisten talous- ja rahoituskomitean ja talouspoliittisen komitean toimintaan. Komiteat muun muassa valmistelevat osaltaan Ecofin-neuvoston ja valtiovarainministerien euroryhmän kokouksia sekä hoitavat muita Ecofin-neuvoston niille antamia tehtäviä.

Talous- ja rahoituskomiteaan kuuluu kaksi jäsentä kustakin jäsenmaasta, EKP:stä ja komissiosta. Jäsenmaan toinen edustaja on talous- tai valtiovarainministeriöstä, toinen keskuspankista.

Talouspoliittinen komitea keskittyy erityisesti rakennepolitiikan kysymyksiin.

Suomen Pankilla on edustus myös eräissä muissa EU:n komiteoissa, kuten Euroopan pankkivalvojien komiteassa (CEBS).