IMF

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF

Suomi on ollut Kansainvälisen valuuttarahaston jäsen vuodesta 1948. Lain mukaan Suomen valtion yhteyksistä valuuttarahastoon vastaa Suomen Pankki, joka on myös maksanut Suomen IMF-jäsenosuuden sijoittamalla siihen osan valuuttavarannostaan.

Valuuttarahaston päämääränä on edistää jäsenmaidensa tervettä taloudellista kehitystä ja vakaita valuuttaoloja. Näiden toteuttamiseksi rahasto seuraa jäsenmaidensa talouksien kehitystä. Seurannan pääpaino on neljännen sopimusartiklan mukaisissa kahdenvälisissä konsultaatioissa, jotka toteutetaan useimmissa jäsenmaissa vuosittain.

Kansainvälinen valuuttarahasto voi myöntää jäsenmaille tilapäistä luottoa ulkomaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kehitysmaita varten on lisäksi luotu erityinen rahoitusjärjestely.
Valuuttarahaston johtokunnassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirillä on yhteinen edustaja. Vaalipiirin yhteistyöelimet ovat keskuspankkien ja valtiovarainministeriöiden edustajista koostuva Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomitea ja sen sijaistason komitea.

Suomen suhteista valuuttarahaston sisarjärjestöön Maailmanpankkiin vastaa valtiovarainministeriö.

 

 Muualla palvelussa

 
 

 Muualla verkossa