OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

OECD perustettiin vuonna 1960 kehittyneiden teollisuusmaiden yhteistyöjärjestöksi, ja Suomi liittyi sen jäseneksi vuonna 1969. Nyt jäseniä on 30, ja uusimpia niistä ovat 1990-luvulla mukaan liittyneet Meksiko, Unkari, Puola, Tšekki, Korea ja Slovakia. OECD:n työkenttä on laaja, eivätkä taloudelliset kysymykset kata siitä kuin osan. OECD:n piirissä jäsenmaat voivat vaihtaa näkemyksiään myös muista yhteiskunnallisista kysymyksistä koko maailman kattavasta näkökulmasta.

OECD tarjoaa myös pohjan G7-huippukokousprosessille. OECD:n neuvosto kokoontuu ministeritasolla noin kuukautta ennen G7-maiden huippukokousta ja laatii julkilausuman, jota käytetään pohjana G7-kokousten taustavalmisteluissa.

Suomen Pankilla on edustus mm. OECD:n talouspoliittisessa komiteassa, joka käsittelee yleisiä makrotaloudellisia ja rakennepoliittisia kysymyksiä. Järjestön yksittäisiä jäsenmaita ja niissä harjoitettavaa talouspolitiikkaa seuraa ja arvioi talous- ja kehityskatsauskomitea. Tähän liittyvät myös säännönmukainen maatutkintavierailu ja sen pohjalta julkaistava raportti.

Lisäksi Suomen Pankilla on edustus myös OECD:n rahoitusmarkkinakomiteassa, joka seuraa rahoitusmarkkinoita ja niiden kehityskulkuja, sekä pääomanliikekomiteassa, jonka tehtävänä on valvoa pääomanliikkeiden ja palvelujen vapauttamiseen velvoittavien OECD:n koodien noudattamista jäsenmaissa.