Organisaatio

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Se on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos.

Suomen Pankin toimielimiä ovat pankkivaltuusto ja johtokunta. Johtokunnalla on yleistoimivalta pankin tehtävien hoitamisessa. Pankkivaltuuston tehtävät liittyvät pankin hallinnon ja toiminnan valvontaan, hallinnollisiin päätöksiin sekä laissa lueteltuihin muihin tehtäviin. Pankkivaltuustoon kuuluu yhdeksän eduskunnan valitsemaa pankkivaltuutettua. Pankkivaltuutetut valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presidentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut jäsenet nimittää pankkivaltuusto viiden vuoden toimikaudeksi. 

Pankkivaltuustoon kuuluvat: Matti Vanhanen (puheenjohtaja), Pentti Oinonen (varapuheenjohtaja), Olavi Ala-Nissilä, Kalle Jokinen, Seppo Kääriäinen, Jutta Urpilainen, Pia Viitanen, Ville Vähämäki ja Ben Zyskowicz. ​Pankkivaltuuston sihteerinä toimii VT Anton Mäkelä ja neuvonantajana professori Ari Hyytinen.

Suomen Pankin johtokuntaan kuuluvat johtokunnan puheenjohtaja Erkki Liikanen, johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen sekä johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja. Johtokunnan sihteerinä toimii Mika Pösö.

Suomen Pankissa on seitsemän osastoa: