Hallinto-osasto

​Hallinto-osasto tuottaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toiminnassa tarvittavat henkilöstö-, IT-, taloushallinto- ja muut sisäiset palvelut. Osasto vastaa myös pankin rahoitusvarallisuuden sijoitusriskien valvonnasta.

Osastopäällikkönä toimii Veli-Matti Lumiala.
Osastopäällikön sijaiset ovat Antti Vuorinen ja Petteri Vuolasto.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Hallintopalvelutoimisto

Hallintopalvelutoimiston tehtäviä ovat hankinnat, liikematkustamisen koordinointi sekä osto,- myynti ja matkalaskujen käsittely. Toimiston tehtäviä ovat myös kuljetus- ja virastopalvelut, ravintola-, siivous- ja toimistopalvelut sekä ympäristövaikutusten seuranta ja raportointi.

Hallintopalvelutoimiston päällikkönä toimii Hannu Vesalainen ja sijaisena Juha Lipponen.
 

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto tuottaa henkilöstöpalvelut, tukee esimiehiä henkilöstöjohtamisessa ja huolehtii työhyvinvoinnista ja henkilöstön ammatillisista kehittymismahdollisuuksista. Toimisto vastaa budjettiohjauksesta ja kustannusseurannasta.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimiston päällikkönä toimii Antti Vuorinen ja sijaisena Eija Lepola.

 

IT-yksikkö

IT-yksikkö tuottaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tietotekniikkapalvelut. IT-yksikkö varmistaa, että informaatioteknologian hyödyntämisessä noudatetaan kansallisen keskuspankin ja eurojärjestelmän toiminnan edellyttämiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

IT-yksikön päällikkönä toimii Petteri Vuolasto ja sijaisena Kari Sipilä.

 

IT-infratoimisto

IT-infratoimisto tuottaa laadukkaat ja nykyaikaiset konesali- ja tietoliikennepalvelut. Toimisto huolehtii turvallisuuden ja kiinteistön järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä turvallisuus- ja kiinteistöyksikön kanssa.

IT-infratoimiston päällikkönä toimii Kari Sipilä ja sijaisena Sami Kirjonen.

 

IT-järjestelmätoimisto

IT-järjestelmätoimisto vastaa sovelluskehityksestä ja tuottaa laadukkaita ja tehokkaita järjestelmiä sekä antaa järjestelmätukea IT-palveluiden tuottamiseksi.

IT-järjestelmätoimiston päällikkönä toimii Kirsti Ikonen ja sijaisena Kari Sipilä.

 

IT-palveluhallintatoimisto

IT-palveluhallintatoimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien tarvitsemia peruspalveluita (liikkuvan työn laitteet, työasemat, oheislaitteet, työasemaohjelmistot ja järjestelmien käyttöliittymät) sekä näiden tukeen ja toimitukseen liittyviä prosesseja.

IT-palveluhallintatoimiston päällikkönä toimii Sami Kirjonen ja sijaisena Kari Sipilä.

 

Kielipalvelutoimisto

Kielipalvelutoimisto tuottaa pankin, Finanssivalvonnan ja osin EKP:n käännös- ja kielentarkistuspalveluita.​

Kielipalvelutoimiston päällikkönä toimii Taina Seitovirta ja sijaisena Eija Puttonen.

 

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston tehtäviin kuuluu hallita ja valvoa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoitustoiminnan markkina-, luotto- ja likvidiysriskejä, ylläpitää sijoitustoiminnan vertailuindeksejä ja laskea sijoitustoiminnan tuotot. Toimisto vastaa Suomen Pankin ulkoisesta laskennasta ja tilinpäätösraportoinnista. Lisäksi toimisto raportoi Suomen Pankin taseeseen kohdistuvista rahoitusriskeistä sekä arvioi rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan operaatioiden taseriskejä.

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston päällikkönä toimii Antti Nurminen ja sijaisena Katri Jolma.

 

 Osastopäällikkö

 
Veli-Matti Lumiala
Veli-Matti Lumiala toimii hallinto-osaston osastopäällikkönä.