Johdon sihteeristö

Johdon sihteeristö toimii ylimmän johdon esikuntana. Tässä roolissa osasto vastaa strategisesta suunnittelusta, päätöksenteon valmistelusta, kansainvälisistä linjauksista, viestintätoiminnoista ja juridisista palveluista. Johdon sihteeristö huolehtii johtokunnan jäsenten assistenttipalveluista sekä johtokunnan ja pankkivaltuuston kokousjärjestelyistä. Lisäksi osasto hoitaa rahamuseon toimintaa ja vastaa pankin asiakirjahallinnosta ja kirjastopalveluista.

Osastopäällikkönä toimii Mika Pösö.
 
Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi
 
Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:


Johtokunnan sihteeripalvelut

Johtokunnan sihteeripalvelut -ryhmä tuottaa henkilöassistenttipalveluja johtokunnan jäsenille. Lisäksi ryhmä vastaa johtokunnan kokousten kokousjärjestelyistä.

Johtokunnan sihteeripalvelut -ryhmän päällikkö on Mika Pösö.

 

Kansainvälinen yksikkö

Kansainvälinen yksikkö valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaalia johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Yksikkö vastaa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston ja Kansainvälisen järjestelypankin kokousten valmistelusta. Lisäksi yksikkö vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon.

Kansainvälisen yksikön päällikkö on Mika Pösö.

 

Lakiasiain yksikkö

Lakiasiain yksikkö vastaa keskitetysti Suomen Pankkiin ja sen toimintaan liittyvästä juridiikasta. Yksikkö osallistuu toimialaansa koskevaan EKPJ-työskentelyyn ja on mukana pankin johtokunnan sekä eurojärjestelmän päätöksentekoon liittyvässä valmistelussa. 

Lakiasiain yksikön päällikkö on Maritta Nieminen ja sijainen Eija Brusila.

 

Strategia- ja organisaatioryhmä

Strategia- ja organisaatioryhmä tukee Suomen Pankin johtokuntaa strategisen johtamisen, organisaation kehittämisen ja toiminnan ohjauksen asiantuntijana. Lisäksi ryhmä vastaa toiminnansuunnitteluprosessin hallinnoinnista ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista. 

Strategia- ja organisaatioryhmän neuvonantajana toimii Jarno Talvitie.

 

Tiedonhallintatoimisto

Tiedonhallintatoimisto vastaa asiakirja- ja kirjastopalveluista, arkistosta ja kirjaamosta. Kirjasto tarjoaa käyttöön tutkimustoiminnassa ja muussa asiantuntijatyössä tarvittavat kirjat, lehdet ja laajat elektroniset aineistot. Toimisto vastaa myös osin intranetistä ja antaa tietopalvelua sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille.

Tiedonhallintatoimiston päällikkö on Mia Ristimäki. Kirjaamon ja arkiston päällikkö on Hanna-Maarit Järvinen, kirjaston päällikkö Soile Hakonen ja sisällönhallinnan päällikkö Mia Ristimäki.

 

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö suunnittelee ja ohjaa Suomen Pankin ulkoista ja sisäistä viestintää. Yksikön vastuulla ovat myös käytännön tiedotus sekä pankin intranet- ja internetpalvelut ja julkaisut. Suomen Pankin rahamuseo on osa viestintäyksikköä.​

Viestintäyksikön päällikkö on Jenni Hellström ja sijainen Richard Brander.

 

 Osastopäällikkö

 
Mika Pösö
Mika Pösö toimii johdon sihteeristön osastopäällikkönä.