Rahahuolto-osasto

Rahahuolto-osasto vastaa rahahuollon viranomaistehtävistä ja huolehtii osaltaan käteisrahan saatavuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Yhteistyö EKPJ:n ja rahahuollon kotimaisten osapuolten kanssa on tiivistä. Rahahuolto on Suomen Pankin ydintoimintoja. Osasto vastaa pankin ja Finanssivalvonnan toimintojen ja henkilöstön turvallisuudesta sekä pankin kiinteistöistä.

Osastopäällikkönä toimii Päivi Heikkinen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi
 
Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt: 


Maksuvälinetoimisto

Maksuvälinetoimisto vastaa rahahuollon operatiivisesta tukkutoiminnasta Vantaan ja Oulun aluekonttoreista käsin. Lisäksi toimiston tehtäviin kuuluvat rahahuollon suunnittelu, ohjeistus, järjestelmät ja valvonta.

Maksuvälinetoimiston päällikkö on Miika Syrjänen.

 

Kiinteistötoimisto

Kiinteistötoimisto vastaa pankin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja hoidosta. Kiinteistötoimisto ylläpitää ja kehittää kiinteistöjen tekniikkaa. 

Kiinteistötoimiston päällikkö on Paavo Perttu.

 

Turvallisuustoimisto

Turvallisuustoimisto vastaa rahahuollon, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintojen turvallisuudesta sisältäen fyysisen turvallisuuden, henkilöturvallisuuden, jatkuvuus- ja valmiusjärjestelyt sekä pankin arvokuljetukset.

Turvallisuustoimiston päällikkö on Erkko Badermann.

 

 Osastopäällikkö

 
Päivi Heikkinen
Päivi Heikkinen on rahahuolto-osaston osastopäällikkö ja setelikomitean (BANCO) jäsen.