Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto tukee Suomen Pankin osallistumista euroalueen hintavakauden ylläpitämiseen tähtäävän yhteisen rahapolitiikan määrittelyyn. Se arvioi Suomen talouden tilaa yhteisen rahapolitiikan oloissa ja ottaa arvion pohjalta kantaa kotimaiseen talouspolitiikkaan.

Osastopäällikkönä toimii Tuomas Välimäki.
Osastopäällikön sijaisena on Jarmo Kontulainen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi


Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Ennustetoimisto

Ennustetoimisto vastaa Suomen taloutta koskevista kokonaistaloudellisista ennusteista ja Suomen talouden seurannasta sekä kotimaisen talouspolitiikan analyysista. Ennustetoimisto myös ylläpitää ja kehittää kokonaistaloudellisia ennustemalleja ja ennustejärjestelmiä.

Ennustetoimiston päällikkö on Juha Kilponen ja sijainen Meri Obstbaum.

 

Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto

Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto vastaa Suomen ulkopuolisen kehittyneen maailman kokonaistaloudellisesta analyysistä. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa ajankohtainen kokonaistaloudellinen kuva sekä rahapolitiikan että laajemman kotimaisen keskustelun tarpeita varten. 

Kansainvälisen ja rahatalouden toimiston päällikkö on Samu Kurri ja sijainen Hanna Freystätter.

 

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) on kansainvälisesti korkeatasoinen siirtymätalouksiin erikoistunut tutkimuslaitos, jossa seurataan ja analysoidaan Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä sekä tehdään pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä.

BOFITin tutkimuspäällikkö on Iikka Korhonen ja sijainen Laura Solanko.

 

Tutkimusyksikkö

Tutkimusyksikkö on kansainvälisesti aktiivinen ja tunnettu yksikkö, jonka toiminnassa korostuvat sekä akateemiset laatutavoitteet että tutkimuksen hyödynnettävyys politiikkatyössä. Painopiste on makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimuksessa. Kaikki tutkijaekonomistien tehtävät ovat tohtoritasoisia ja määräaikaisia.

Tutkimusyksikön päällikkö on Jouko Vilmunen ja sijainen Esa Jokivuolle.

 

 Osastopäällikkö

 

Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki toimii rahapolitiikka- ja tutkimusosaston osastopäällikkönä. Hän on EKPJ:n rahapolitiikan komitean jäsen.