Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston toiminnalla on kaksi tarkoitusta, rahoitusmarkkinoiden vakaudesta huolehtiminen ja tilastotoiminta. Vakauden osalta valmistellaan Suomen Pankin toimenpiteitä vakaan, luotettavan ja tehokkaan maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan samojen tavoitteiden toteutumiseksi myös kansainvälisesti ja erityisesti EU- ja euroalueilla.

Osastopäällikkönä toimii Katja Taipalus.
Sijainen on Jouni Timonen.
 
Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi


Tilastoyksikkö

Tilastoyksikön tehtävänä on tuottaa Euroopan keskuspankin tilastovaatimusten mukaiset Suomea koskevat tiedot euroalueen rahoitustilastoihin. Tilastoja käytetään sekä rahapolitiikan valmisteluun että kokonaistaloudelliseen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden analyysiin.​

Tilastoyksikön päällikkö on Laura Vajanne ja sijainen Harri Kuussaari.

 

Rahoitustilastotoimisto

Rahoitustilastotoimisto vastaa rahoitustilastoinnin tiedonkeruista, rekisterityöstä ja yksikkökohtaisen tiedon laadunvalvonnasta ja analysoinnista. ​

Rahoitustilastotoimiston päällikkö on Elisabeth Flittner ja sijainen Maria Sorsa.

 

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto vastaa rahoitustilastojen julkaisusta, toimituksista kansainvälisille järjestöille ja tietopalvelusta sekä tilastotietojärjestelmien kehittämisestä. ​

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimiston päällikkö on Harri Kuussaari ja sijainen Risto Suomela.

 

Vakausanalyysitoimisto

Vakausanalyysitoimisto vastaa erityisesti markkinoiden ja instituutioiden säännöllisestä seurannasta, analyysista ja riskiarvioista sekä analyysivälineiden kehittämisestä.

Vakausanalyysitoimiston päällikkö on Paavo Miettinen ja sijainen Jukka Vauhkonen.

 

Vakauspolitiikkatoimisto

Vakauspolitiikkatoimisto vastaa erityisesti pankin makrovakaus- ja yleisemmin rahoitusjärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä makrovakauspolitiikkainstrumenttien kehittämisestä ja analyysista. 

Vakauspolitiikkatoimiston päällikkö on Jouni Timonen ja sijaisena Jukka Topi.

 

Yleisvalvontatoimisto

Yleisvalvontatoimisto vastaa erityisesti rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnasta ja osallistuu niiden kehittämiseen.

Yleisvalvontatoimiston päällikkö on Heli Snellman ja sijaisena Kari Kemppainen.

 

 Osastopäällikkö

 
Katja Taipalus
Katja Taipalus toimii rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston osastopäällikkönä.