Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa muista toiminnoista riippumattomana yksikkönä Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan sisäisestä tarkastuksesta. Se on yksi johdon välineistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden sekä tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi ja toimivuuden edistämiseksi. Sisäisen tarkastuksen tuottamista asiantuntijapalveluista keskeisiä ovat arviot prosessien, toimintojen tai järjestelmien toimintavarmuudesta sekä kehittämisehdotukset niiden parantamiseksi. Yksikkö osallistuu aktiivisesti EKPJ:n sisäisen tarkastuksen komitean (Internal Auditors Committee) ja sen työryhmien toimintaan. Merkittävä osa tarkastuksista toteutetaan EKPJ:n sisäisten tarkastusten yhteishankkeina.

Osastopäällikkönä toimii Pertti Ukkonen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi

 

 Osastopäällikkö

 
Pertti Ukkonen
Sisäisen tarkastuksen osastopäällikkönä toimii Pertti Ukkonen.