Kiina laadun viejäksi

Takaisin Pentti Hakkaraisen sivuille
 
Kiinan talouskasvun uskotaan perustuvan vain halpatuotantoon. Ripeä talouskasvu ei kuitenkaan voi jatkua pysyvästi samaan tahtiin vain alhaisiin palkkoihin perustuen.
 
Kiinan kohdalla jää helposti huomaamatta vahva yritteliäisyys. Yksityishenkilöt, yritykset ja koko kansantalous haluaa menestyä eikä vain tässä suhdanteessa vaan pysyvästi. Se näkyy mm. yhä suurempina panostuksina koulutukseen ja tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.
 
Talouskasvu on Kiinassa jatkunut lähes kolmekymmentä vuotta. Kuitenkin vasta 1990-luvun Aasian talouskriisin jälkeen maasta tuli yksi maailmantalouden merkittävimpiä kansantalouksia. Viime vuonna se sijoittui kansantalouden kooltaan neljänneksi Yhdysvaltojen, Japanin ja Saksan jälkeen. Se ohitti Ranskan ja Britannian.
 
Kiinaan virtaa pääomia ja tuotannollisia investointeja. Sen viennin osuus on lähes seitsemän prosenttia maailman vientimarkkinoista. Siksi Kiina saa myös kritiikkiä. Esille on noussut protektionistisia ideoita ja esityksiä oman tuotannon suojelemiseksi kiinalaisten kilpailulta.
On kuitenkin luontevaa, että kiinalaiset investoinnit ulkomaille tulevat kasvamaan, sillä säästämisaste on korkea. Myös virallinen politiikka rohkaisee yrityksiä hankkimaan vahvempia, suurempia markkinaosuuksia ja uutta teknologiaa ulkomaisten yritysostojen avulla.
 
Ennen pitkää kiinalaiset yrityksen tulevat kilpailemaan ulkomaisten monikansallisten yritysten kanssa, eikä vain Kiinassa vaan myös kansainvälisillä markkinoilla. Ensiksi hankitaan vahva asema hyvän hinta- ja kustannuskilpailukyvyn avulla ja sen jälkeen on luonnollista tavoitella kilpailuetua parantamalla laatua. Kiinalaiset yritykset tulevat tekemään sen, mitä japanilaiset tekivät 30-40 vuotta sitten ja korealaiset 10-20 vuotta sitten. Jo tänään käyttämissämme kännyköissä, radioissa, televisioissa ja tietokoneissa lukee "Made in China". Tulevaisuudessa maailmanmarkkinoilla on korkealaatuisia tuotteita, jotka edustavat maailmanlaajuisesti tunnettuja kiinalaisia brandejä.
 
Ulkomaisten omistamat yritykset vastaavat 55-65 prosentista Kiinan viennistä. Suuri investointien määrä ja kotimaisen tuotannon kehittäminen tulevat lisäämään kiinalaisten itsensä omistamien yritysten vientiosuutta, erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuudessa.
 
Kiinan vaikutukset maailmantalouteen kanavoituvat monia teitä. Vaikka maailmantalouden kasvu on ollut 4-5 prosenttia viime vuosina, ja vaikka Kiinan valtava kysyntä raaka-aineille on nostanut energian ja raaka-aineiden hintoja, on Kiinan talouden tuotantokyky pitänyt maailmantaloudessa inflaation alhaalla. Kiina voi toimittaa maailmanmarkkinoille monia kuluttajatuotteita yhä alenevin hinnoin. Tilanne muuttuu, kun Kiina siirtyy halpatuotannosta ja -tuotteista yhä korkeampilaatuisiin brandituotteisiin, jotka hinnoitellaan vastaavasti, jolloin syntyy myös uusia inflaatiopaineita maailmantalouteen.
 
Kiinalaisten yritysten kehitys kohti huippulaatua näkyy selvästi. Niiden panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat kasvussa ja tuottaneet jo useita onnistumisia. Kiina on noussut kymmenen suurimman maan joukkoon patenttihakemusten määrässä. Maailmanlaajuisesti patenttihakemusten määrä kasvoi vuodessa noin yhdeksän prosenttia, mutta Kiinassa jopa 44 prosenttia. Kiinan osuus maailman patenttihakemuksista on noin 2 prosenttia. Brasilian, Intian ja Venäjään yhteenlaskettu osuus on huomattavasti pienempi kuin Kiinan yksinään. Kiina käytti 1,2 prosenttia BKT:staan tutkimus- ja kehitystoimintaan vuonna 2002. Määrä on kasvanut nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja on oletettavaa että se jatkaa kasvuaan.
 
Kiina varmistaa tulevaisuuden talouskasvua voimakkaan tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi myös kehittämällä huippuluokan koulutusjärjestelmää. Julkiset menot koulutukseen ovat kasvaneet viime vuosina. Kuitenkin suurin osa kasvusta on ohjattu korkean tason koulutukseen ja erityisesti yliopistoihin. Kiinasta valmistuu lähivuosina maisteritutkinnon suorittaneita sama määrä kuin Yhdysvalloissa. Kuitenkin noin yksi prosentti ikäluokasta aloittaa korkeakouluopinnot. Kova kilpailu yliopistopaikoista johtaa siihen, että opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja lahjakkaita.
 
Kiina on osoittanut kykynsä ratkaista talouskasvun ongelmia jo menneinäkin vuosikymmeninä. Siksi on todennäköistä, että Kiina jatkaa hämmästyttävän nopeaa talouskasvuaan, jota on kestänyt jo yli neljännesvuosisadan. Liian nopea kasvu voi tuoda paljon ongelmiakin, mutta selvää on, että Kiina vahvistaa asemaansa maailman suurimpien talousmahtien joukossa.
Artikkeli perustuu pankinjohtaja Pentti Hakkaraisen puheeseen: "China's integration into the world financial system" Workshop on Monetary Questions, Würzburg, Saksa 5.5.2006.