Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen.
 
Eurojärjestelmään kuuluu Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit. Se hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Euroalueella asuu yli 300 miljoonaa ihmistä ja siihen kuuluu vuoden 2015 alusta alkaen 19 maata. Siksi Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita.

Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, mikä tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Hintavakaus luo edellytyksiä taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja viestintään sekä toteuttaa rahapoliittisia toimia Suomessa. Laaja tutkimustyö tukee pankin asiantuntemusta näissä tehtävissä.

Rahapolitiikan ja tutkimuksen lisäksi Suomen Pankilla on kolme muuta ydintoimintoa eli keskeistä tehtävää: rahoitusmarkkinat ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto. Suomen Pankissa työskentelee noin 400 henkeä ja sen yhteydessä toimivassa Finanssivalvonnassa noin 200 henkeä.