Visio ja strategia

Suomen Pankin visio

Suomen Pankki tunnetaan eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä.
 

Suomen Pankin strategia

  • Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen, luotettavuuteen ja tutkimukseen.
  • Suomen Pankki varmistaa kilpailukykyisten keskuspankkipalvelujen saatavuuden Suomessa.
  • Suomen Pankki huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta.
  • Suomen Pankki ylläpitää tehtäviensä vaatimaa vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä toteuttaa taloudellisen tilivelvollisuutensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.
  • Suomen Pankin työprosessit ovat laadukkaita, teknisesti edistyneitä ja ympäristön kannalta kestäviä.
  • Suomen Pankki rakentaa osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään tulevaisuuden maailmaan, samalla kun se huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Suomen Pankin strategiset linjaukset kokonaisuudessaan:

Strateginen linjaus​
I Vaikuttavuus ja palvelukyky​ 1. Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu kilpailukykyiseen asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan, joka yhdistää kokonaistaloudellisen ja rahoitusmarkkinoiden näkökulman.​
2. Suomen Pankki huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin palvelutasosta ja tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyiset keskuspankkipalvelut.​
3. Yleisön luottamusta Suomen Pankkiin sekä tietoa pankin ja eurojärjestelmän toiminnasta lisätään tehokkaan ja kohdennetun viestinnän avulla.​
II Tehokas resurssien käyttö ja vakavaraisuus​ 4. Suomen Pankin rahoitusvarallisuus sijoitetaan turvallisesti ja tuottavasti kansainvälisten vastuiden ja kriisinhallintavalmiuden tarpeet täyttäen.​
5. Tavoitteena on vakaa voitonjako valtiolle vakavaraisuutta vaarantamatta.​
6. Suomen Pankki on EU-maiden tehokkaimpien keskuspankkien joukossa.​
III Sisäisten prosessien toimivuus​ 7. Suomen Pankin analyysi- ja operatiivisten prosessien laatua kehitetään aktiivisesti.​
8. Suomen Pankin tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa huipputason asiantuntijatyön ja vaikuttavuuden.​
9. Suomen Pankki toimii ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
IV Tulevaisuuden rakentaminen​ 10. Suomen Pankki kehittää osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään.​
11. Suomen Pankki huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista.​