Voitonjako

Suomen Pankki on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii oman toimintansa tuotoilla. Keskuspankkina se saa tuloja muun muassa rahoitusvarallisuutensa (johon kuuluu myös valuuttavaranto) sijoittamisesta ja setelien liikkeeseenlaskusta.

1990-luvun alussa Suomen Pankin vakavaraisuus heikentyi merkittävästi pankkikriisin hoidon yhteydessä. Vakavaraisuus on kuitenkin saatu vähitellen kohennetuksi riittäväksi kattamaan riskit, jotka johtuvat pankin tehtävien hoitamisesta.

Suomen Pankista annetun lain 21 §:n mukaan Suomen Pankin voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan pankkivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi on perusteltua.