Suomen Pankki työnantajana

Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä
Pankkitoimintaosaston analyysi- ja vakuusryhmä

Suomen Pankin on valinnut työpaikakseen lähes 400 alansa asiantuntijaa. Pankin yhteydessä toimivassa Finanssivalvonnassa on työntekijöitä noin 200. Finanssivalvonnan työntekijät ovat virkasuhteessa Suomen Pankkiin, ja heitä koskevat Suomen Pankin virkaehtosopimukset. Palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan Suomen Pankissa paikallisesti. Finanssivalvonta on kuitenkin päätöksenteossaan itsenäinen.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan päätoimipisteet sijaitsevat aivan Helsingin ydinkeskustassa.  Rahahuollon viranomaistehtäviä hoidetaan Vantaalla ja Oulussa. Yhteistä pankkilaisille on korkeatasoinen ammattiosaaminen, sitoutuneisuus ja hyvät työkaverit. Pankissa viihdytään, pankkilaisuus kestää keskimäärin 17 vuotta.

Universum-logo
Universumin vuosittain teettämässä selvityksessä paljastuvat houkuttelevimmat työnantajat. Marraskuun alussa 2015 julkaistun selvityksen mukaan Suomen Pankki on julkisen sektorin houkuttelevin työnantaja kaupallisen alan ammattilaisten keskuudessa. Kokonaisrankingissa Suomen Pankki on sijalla 13, noussen pari sijaa edellisvuodesta.

Sitaatti: Ihmiset viihtyvät, mitä muutakaan pitkät työurat voisivat kuvastaa?
Vision mukaisesti Suomen Pankki tunnetaan eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä. Myös henkilöstöltä odotetaan vahvan asiantuntemuksen lisäksi asennetta ja kykyä toimia rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa, kehittää osaamista ja kasvaa vastuuseen sekä asiantuntijana että esimiehenä. Vahva osaaminen, into, innovatiivisuus ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.
Sitaatti: Luotettava työnantaja ja kannustavat kollegat.
Suomen Pankki tarjoaa mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä rahapolitiikan ja tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden, pankkitoiminnan sekä rahahuollon parissa osana eurojärjestelmää. Suurin osa ydintoimintojen henkilöstöstä toimii ekonomisti- ja/tai asiantuntijatehtävissä. Ydintoimintojen lisäksi pankilla on vahva oma osaaminen IT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon sekä kielipalveluiden alueilla. Osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) työympäristö on kansainvälinen.
 
Suurin osa pankin henkilöstöstä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Luotettavan ja korkeatasoisen tutkimuksen ollessa yksi strateginen painopiste, tohtorikoulutettujen asiantuntijoiden henkilömäärä pankissa on myös merkittävä.

 

 Jaa sivun sisältö

 
Voit jakaa tämän sivun sisällön erilaisiin sosiaalisen median palveluihin.

 

 Muualla palvelussa

 
 

 Muualla verkossa