Kesätyöblogi

Suomen Pankissa ahkeroi tänäkin kesänä kymmeniä nuoria kesätyöntekijöitä. Keskuspankki tarjoaa mielenkiintoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä työtehtäviä muun muassa rahapolitiikan ja tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden ja tilastojen, pankkitoiminnan sekä rahahuollon parissa. Tervetuloa tutustumaan kesän 2016 kesätyöntekijöiden arkeen!
 

 Syksyn uudet tuulet puhaltavat

 19.8.2016


Henni Tahvanainen

Kesä Suomessa ja Suomen Pankissa on jälleen hujahtanut ohi hetkessä. Arkeeni henkilöstö- ja talousohjaustoimistossa on mahtunut rekrytointiprosessien lisäksi erinäisiä työnantajakuvaan ja työtiloihin liittyviä projekteja. Aamulla kävellessäni viimeistä kertaa kohti pankkia, olivat tunnelmat haikeat. Kesään on mahtunut paljon mielenkiintoisia haasteita ja ihania työkavereita, joiden parissa olisin mielelläni viettänyt vielä useammankin hetken. Nyt ovat kuitenkin työt keskuspankissa takana päin ja edessä häämöttävät syksyn uudet haasteet: ennen gradun aloittamista suuntaan työharjoitteluun EU-asioiden äärelle Brysseliin. Jottei mieli karkaisi liikaa edessä häämöttävään syksyyn, voi kesän tunnelmiin palata alla olevan videon välityksellä.

Suuret kiitokset kesätyöblogin lukijoille, vieraileville kirjoittajille sekä koko videotiimille, joka koostui Marika Paloniemen johdolla Fairuz Bhuiyanista, Vilma Jokisesta ja Mira Heiskasesta. Kiitos myös Miika Syrjäselle projektiin osallistumisesta! Lopuksi vielä lämmin kiitos koko henkilöstö- ja talousohjaustoimistolle ohjaamisestani, kanssanne on ollut ilo työskennellä tänäkin vuonna!

 

 

 

 

Stressitesteistä uutta informaatiota analyysin tueksi

5.8.2016
 
Teemu Heinilä rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistosta

Kesätyöni rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistossa lähestyvät loppusuoraa. Kesätöiden alkaessa toiveenani oli saada tarkempi kuva siitä, millaisia töitä keskuspankin asiantuntijatehtävissä tehdään. Taloustieteen opiskelijana minua kiinnosti erityisesti käytännön ekonomistityö. Kesä on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden päästä seuraamaan talouden asiantuntijoiden työskentelyä lähietäisyydeltä. Lisäksi olen päässyt ottamaan omat ensiaskeleeni kohti ekonomistin työtä.

Vakausanalyysitoimiston päivittäisiin tehtäviin kuuluu markkinoiden ja instituutioiden säännöllinen seuranta- ja analyysityö, jonka pohjalta pyritään muodostamaan arvioita rahoitusjärjestelmän tilasta. Työskentelykenttä on laaja, sillä se kattaa sekä kotimaisen että kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden toiminnan. Toimiston tavoitteena on hyvissä ajoin tunnistaa ja arvioida rahoitusmarkkinoiden vakautta uhkaavia riskejä sekä analysoida riskien torjumiseksi soveltuvia toimenpiteitä.

Heinäkuun lopulla julkaistiin toimistomme kannalta merkittävää tietoa, kun Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) suorittamat Euroopan unionin laajuiset pankkien stressitestien tulokset julkaistiin. EBA toteutti stressitestit yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan järjestelmäriskikomitean, Euroopan komission ja kansallisten viranomaisten kanssa tarkastellen yhteensä 51 pankkia EU- ja ETA-maista. Stressitestit on suunniteltu palvelemaan valvojia, pankkeja ja muita markkinatoimijoita, joiden pohjalta pystytään uskottavasti arvioimaan ja vertailemaan pankkien tappionsietokykyä taloudellisen shokin kohdatessa. Pankkien vakavaraisuuden kehitystä arvioitiin perusskenaariossa ja heikon talouskehityksen stressiskenaariossa vuoden 2018 loppuun asti. Tulosten mukaan pankkien kyky selviytyä talouden häiriöistä on keskimäärin parantunut vuoden 2014 stressitestin tuloksiin verrattuna, mutta kansainvälisesti muutamien pankkien tappionsietokyky oli heikko stressiskenaarion vallitessa. Sen sijaan Suomessa toimivien suurimpien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa.

Kesätyökokemus Suomen Pankin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on tarjonnut sopivasti haastetta ja rutkasti uuden oppimista. Kun kesän päätteeksi astelen viimeistä kertaa ulos pankin jykevistä ovista, mukanani matkaa aimoannos uutta tietoa — niin talouteen kuin tulevaisuuteenkin liittyen!


Viestintäyksikkö näköalapaikkana Suomen Pankin toimintaan


22.7.2016

Marika Paloniemi johdon sihteeristön viestintäyksiköstä

Johdon sihteeristön viestintäyksikössä riittää tekemistä. Päivät koostuvat useista erityyppisistä työtehtävistä, jotka vaihtelevat aina pankin johdon ja asiantuntijoiden media-avustamisesta tiedotteiden ja uutisten julkaisuun sekä blogitekstien editointiin. Viestinnän merkitys Suomen Pankille on sekä pankin julkisuuskuvan että henkilöstön työviihtyvyyden vuoksi kiistattoman tärkeä. Ilman toimivaa viestintää prosessit hidastuvat vaikuttaen näin jokaisen pankkilaisen työhön. Ei siis ihme, että viestintätiimissä työskennellessä pääsee tutustumaan laaja-alaisesti pankin eri osastoihin sekä niiden toimintaan – viestintää kun tarvitaan kaikkialla.

Viestintäyksikössä työskentelee yhteensä 13 henkilöä, jotka yhdessä vastaavat Suomen Pankin sekä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä että rahamuseon toiminnasta. Yksikkö jakautuu edelleen muutamaan pienempään tiimiin; verkkoviestijöihin, pankin julkaisuvastaaviin, asiakaspalveluun ja rahamuseovastaaviin. Jokaiselle löytyy oma tehtäväalue, jonka lisäksi töitä jaetaan tarvittaessa myös yli pienryhmärajojen. Viestintäyksikön tehokkaan toiminnan kannalta työyhteisön yhteishenki on ensiarvoisen tärkeää. Kesätyöntekijänä olen onnellisessa asemassa, sillä pääsen tutustumaan miltei jokaiseen viestinnän tehtävään.

Verkkoviestijöiden tehtävänä on huolehtia, että pankin kaikkien verkkopalveluiden tieto on ajantasaista ja yhdenmukaista. Tiimin jäsenet seuraavat keskuspankin näkyvyyttä verkossa, jakavat tietoa pankin tapahtumista, tiedotteista ja uutisista sosiaalisen median eri kanavissa sekä raportoivat verkon tapahtumista pankin johdolle. Verkkoviestintätiimi hoitaa myös Suomen Pankin blogien editointia ja blogikirjoittajien ohjeistusta. Kesän aikana olen päässyt mukaan verkkoviestintätiimin toimintaan, lähinnä pankin verkkosivustojen päivitysten, some-seurannan ja blogikirjoitusten julkaisemisen muodossa. Erityisesti keskuspankin julkisuuskuvan rakentumista ja sen kehittymistä eri verkkopalveluissa on ollut mielenkiintoista seurata. Viestintäyksikön vastuualueita työyhteisöviestinnässä ovat muun muassa intranet ja henkilöstölehti Pankko.

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluu myös Suomen Pankin yleisöpalvelun ylläpito. Asiakaspalvelussa hoidetaan sekä yleisö-, media- että sidosryhmäsuhteita. Yleisöpalvelussa pääsee päivittäin selvittämään kysymyksiä muun muassa valuuttakursseihin ja seteleiden uudistuksiin liittyen. Puhelimen soidessa ei koskaan voi tietää, minkälaiseen kysymykseen vastausta lähdetään etsimään. Kansalaisrajapinnan lisäksi olen päässyt mukaan myös viestintäyksikön vastuulla olevien pankin sidosryhmätilaisuuksien järjestelyihin.  Yksikön tehtäviin kuuluu myös Suomen Pankin rahamuseon ohjauksesta, toiminnasta ja museon sekä numismaattisen kokoelman ylläpidosta huolehtiminen.

Osana viestintäyksikköä olen päässyt mukaan erityyppisiin projekteihin, joista mielenkiintoisimpia ovat uuden 50 euron setelin ulkoasun lanseeraus ja siihen liittyvät tiedotusprosessit sekä videotuotannon jalkauttaminen pankin viestintään. Työssäni ehdottomasti parasta on mukava ja kannustava ilmapiiri, jossa vastuutehtäviä annetaan myös kesätyöntekijälle.
 

Itsenäisiä ja vastuullisia kesätyötehtäviä iloisessa seurassa


15.7.2016

Jenna Björklund rahoitusmarkkina ja tilasto-osaston yleisvalvontatoimistosta

Aloitin kesätyöt Suomen Pankissa viime kesänä. Ensimmäisiltä työviikoilta jäi mieleen ennen kaikkea kaksi asiaa, joista ensimmäinen oli työnteon itsenäinen ja omatoiminen luonne. Kaikissa aikaisemmissa työpaikoissani joko esimies tai aikataulut ovat määritelleet mitä tulee tehdä ja milloin. Täällä minulle oli määriteltyinä vain tehtävät, joiden aikatauluttamisen sain itse suunnitella. Ensimmäinen kosketukseni asiantuntijatyöhön siis!

Toinen mieleeni painunut asia oli tieto ja sen valtava määrä. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston yleisvalvontatoimisto, jossa olen kahtena kesänä ollut töissä, on mitä oivallisin paikka päästä tutustumaan itseäni kiinnostavaan rahoitusmarkkinoiden taustalla toimivaan infrastruktuuriin. Sekä kollegat että pankin sähköiset työtilat ovat osoittautuneet erinomaisiksi tiedonlähteiksi aiheisiin, joiden oppimisesta koulun penkillä voi vain haaveilla. Lisäksi olen saanut osallistua moniin valmistelukokouksiin, jotka ovat toimineet oivallisina näköalapaikkoina yleisvalvonnan ajankohtaisiin aiheisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Alkuun hämmästelin, miten suureen määrään tietoa pääsin käsiksi heti aloitettuani, vaikka olinkin ”vain” kesätyöntekijä.

Suomen Pankki on asiantuntijaorganisaatio, jossa yksittäisillä työntekijöillä voi olla hyvinkin laaja työnkuva. Informaation on siis liikuttava, ja työntekijöiden oltava itseohjautuvia – myös kesätyöntekijöiden. Itsenäisen työnkuvan vastapainoksi kollegoilta ja esimieheltä voi kuitenkin aina pyytää apua, mikä on varmistanut sen, että uusiin haasteisiin on aina kiva tarttua. Olen päässyt kokeilemaan pankissa monia uusia asioita, muun muassa artikkeleiden kirjoittamista niin pankin henkilöstölehteen ja nettisivuille kuin nyt myös tähän kesätyöblogiinkin. Lisäksi olen päässyt pitämään esityksiä, tekemään selvityksiä ja järjestämään kesäseminaareja kesätyöntekijöille. Olen ollut mukana myös tilastonkeruuprosessissa ja osallistunut useampaan mielenkiintoiseen kansalliseen ja kansainväliseen seminaariin sekä konferenssiin. Jännittävin työtehtävä tähän mennessä on viime kesältä, jolloin sain toimia diskussanttina toimistomme vuosittain järjestämässä kansainvälisessä simulaattoriseminaarissa. Uusien taitojen oppimisen myötä olen päässyt kiitettävästi venyttämään oman mukavuusalueeni rajoja aikaisempaa laajemmalle.

Yksi parhaimmista asioista työssä on kuitenkin ollut – kaiken opitun tiedon lisäksi – käytävillä raikuva nauru. Jopa pahimpien kiireiden keskellä ihmisillä tuntuu olevan aikaa kuunnella, neuvoa ja pitää huumori ja nauru mukana työnteossa. Hymyjä ja ystävällisiä kasvoja tuntuu löytyvän koko talosta.Keskuspankin kansainvälinen yhteistyö

8.7.2016
 
Arla Behm johdon sihteeristön kansainvälisestä yksiköstä
 
Johdon sihteeristön kansainvälisessä yksikössä kahdeksan hengen tiimimme vastaa muun muassa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahasto IMF:ään ja valmistelee Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kokouksia. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös talous- ja rahoituskomitea EFC:n ja sen IMF-asioita käsittelevän alatyöryhmän SCIMF:n kokousvalmistelut. Näiden lisäksi vastaamme EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousvalmisteluista. Kirjainlyhenteet pistävät pään nopeasti sekaisin, ja aivan pankkiurani alussa olinkin vakuuttunut siitä, etten kykenisi erottamaan eri organisaatioita ja lyhenteitä toisistaan. Uteliaisuuteni ja puheliaan eteläkarjalaisen taustani ansiosta olen kuitenkin saanut kalasteltua työkavereiltani tärkeää informaatiota Suomen Pankin kansainväliseen rooliin liittyen.
 
IMF seuraa jäsenmaidensa talouksien kehitystä edistääkseen tervettä taloudellista kehitystä ja vakaita valuuttaoloja. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen toimii Suomen edustajana valuuttarahaston hallintoneuvostossa varajäsenenään Pentti Hakkarainen. Valuuttarahaston kokouksiin osallistuu myös muun muassa ekonomisteja, neuvonantajia ja osastopäällikköjä. He seuraavat kansainvälisen talouspolitiikan kehitystä sekä toimivat pääjohtajan avustajina kokouksissa.
 
Kansainvälinen järjestelypankki BIS toimii rahataloudellisen yhteistyön foorumina, rahataloudellisena tutkimuslaitoksena ja tilastojen tuottajana sekä keskuspankkien pankkiirina. BIS toimii usein myös järjestelijänä kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä. Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu järjestelypankin säännöllisiin kokouksiin, joissa käsitellään raha- ja talouspolitiikan sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ajankohtaisia asioita. Tiimimme koordinoi näitä kokouksia varmistaakseen, että Suomen asiantuntijoilla on käytettävissään paras mahdollinen informaatio.

Euroopan keskuspankin neuvosto on eurojärjestelmän ylin päättävä elin ja osastomme vakituinen työllistäjä. Pääjohtajamme on niin EKP:n neuvoston kuin yleisneuvostonkin jäsen. Neuvosto kokoontuu Frankfurtissa säännöllisesti, ja kokouksiin osallistuu pääjohtajan lisäksi vuoroittain vaihtuva accompanying person eli avustaja Suomen Pankista. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia euroalueen ja maailmantalouden asioita. Joka kolmas neuvoston kokouksista on "korkokokous" eli rahapolitiikkakokous. Kokouksissa käsitellään tällä hetkellä muun muassa Kreikan pankkitoimintaa sekä brexitiä ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Omat tehtäväni keskittyvät pääasiassa kokousvalmisteluihin. Lento- ja hotellivarausten tekemisen lisäksi tiimimme ylläpitää jokaisen kokouksen yhteyteen luotua sähköistä työtilaa. Työtiloihin ladataan kaikki tarvittavat kokousasiakirjat asiantuntijoiden käytettäviksi ja kommentoitaviksi. Asiakirjoista ja asiantuntijoiden kommenteista kootaan pääjohtajalle linjaus, joka toimii tärkeänä apuvälineenä kokouksissa.

Kiireen ja ajoittain hektisenkin aikataulun vallitessa on ensiarvoisen tärkeää, että osastomme tiimityöskentely toimii. Hyvä ja kannustava ilmapiiri sekä toisten tukeminen ovat asioita, jotka tekevät kesätyöstäni erityisen mielekkään. Lisäksi itseni haastaminen sekä työni tulosten näkeminen merkitsevät minulle paljon. Kansainvälinen yksikkö on osoittautunut minulle mainioksi kesätyöpaikaksi.

Kesän 2016 bloggaajien esittely

1.7.2016

Henni Tahvanainen henkilöstö- ja talousohjaustoimistosta

Jenna Björklund, Teemu Heinilä, Arla Behm ja Marika Paloniemi kertovat tänä vuonna työtehtävistään Suomen Pankin kesätyöblogissa. Kahdelle ensimmäiselle keskuspankki on työympäristönä jo tuttu – Jenna on ollut pankissa aiemmin niin korkeakouluharjoittelijana kuin kesätyöntekijänäkin, Teemu puolestaan palaa pankkiin jo neljättä kertaa. Kummatkin opiskelevat Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa taloustiedettä ja työskentelevät parhaillaan rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla. Jennan tehtävät sijoittuvat yleisvalvontatoimistoon, jossa työskennellään rahoitusmarkkinainfrastruktuurien yleisvalvonnan lisäksi maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattorin parissa. Kesätyötehtävät koostuvat konsultaatioista, erinäisistä seurantatehtävistä sekä maksamiseen liittyvistä selvityksistä. Jenna odottaa kesältä ennen kaikkea haastavia työtehtäviä ja mahdollisuuksia oppia uutta alan asiantuntijoiden opastuksella.
 
Teemu työskentelee rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston vakausanalyysitoimistossa. Kesäekonomistin tehtävässä hän on päässyt osallistumaan markkinoiden ja instituutioiden toimintaan liittyvään seuranta- ja analyysityöhön. Teemu kertoo kesätyön hakemisen Suomen Pankista olleen itsestäänselvyys, sillä keskuspankki on arvostettu työnantaja taloustieteen opiskelijoiden keskuudessa. Ensimmäiset hakupaperit hän laittoi vuonna 2013, jolloin tie vei rahahuolto-osastolle. Tänä kesänä Teemun tavoitteena on päästä seuraamaan ekonomistien työtä lähietäisyydeltä ja oppia käytännön taitoja, joita luentosalit eivät pysty tarjoamaan. Teemun tasapainottelu kesätyön ja vapaa-ajan välillä onnistuu monipuolisen liikunnan avulla.Uusina kesätyöntekijöinä pankkiin saapuivat Arla ja Marika. Arla opiskelee Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja työskentelee tämän kesän johdon sihteeristön kansainvälisessä yksikössä, jossa hänen työnkuvaansa kuuluvat valmistelukoordinaattorin sekä assistentin työtehtävät. Johdon sihteeristö toimii pankin ylimmän johdon esikuntana, ja sen päätehtävänä on osallistua käytännön valmisteluihin niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla. Sihteeristö avustaa muun muassa viestinnässä, juridisissa selvityksissä sekä päätöksenteon suunnittelussa. Osaston tehtäviin kuuluvat myös ylimmän johdon assistenttipalvelut, asiakirjahallinnosta ja kirjastopalveluista vastaaminen sekä rahamuseo. Kansainvälinen yksikkö valmistelee politiikkalinjauksia ja taustamateriaaleja johtokunnan jäsenten kansainvälisen toiminnan tueksi. Vastuualueisiin kuuluvat muun muassa EKP:n neuvoston, Euroopan järjestelmäriskikomitean hallintoneuvoston (ESRB), Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja Kansainväliseen valuuttarahaston (IMF) kokousten valmistelu, koordinointi sekä suhteiden ylläpito. Arlan työpäivään kuuluvat tyypillisesti assistentin päivittäiset tehtävät, kuten kokousjärjestelyt sekä dokumenttien hallinta.
 
Marika opiskelee viidennettä vuotta viestintätieteitä Vaasan yliopistossa, jossa hänen pääaineenaan on digitaalinen media. Hän työskentelee kesän johdon sihteeristön viestintäyksikössä, jossa hänen työtehtävät koostuvat verkkosivujen päivittämisestä, työyhteisöviestinnästä, asiakaspalvelusta sekä mediaseurannasta. Hän on myös päässyt mukaan henkilöstölehti Pankon toimittamiseen. Marikan toiveena on päästä tutustumaan pankin toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Häntä kiinnostavat erityisesti tavat, joilla Suomen Pankki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä rakentaa julkisuuskuvaansa sosiaalisen median eri kanavien välityksellä. Marikan kesä koostuu töiden lisäksi gradun kirjoittamisesta sekä EM-jalkapallon seuraamisesta.

Suomen Pankin kesätyöblogin paluu!

 17.6.2016

Henni Tahvanainen henkilöstö- ja talousohjaustoimistosta
 
Suomen Pankin kesätyöblogi sai alkunsa lähes tasan vuosi sitten kesäkuussa 2015. Sen tavoitteena oli avata ja selventää pankin eri osastojen ja toimistojen tehtäviä pankin toiminnasta kiinnostuneille nuorille. Blogin kautta kesätyönhakijat pääsivät tutustumaan pankin tarjoamiin työtehtäviin sekä nykyisiin kesätyöntekijöihin. Positiivisen palautteen innoittamana päätimme jatkaa kirjoittelua tänäkin kesänä.

Ennen kesän 2016 bloggaajien esittelyä on aika kuulla muutaman edellisvuoden kirjoittajan kuulumisia. Allekirjoittanut on palannut tutun työpöydän äärelle henkilöstö- ja talousohjaustoimistoon, kun taas Adam on siirtynyt uusien haasteiden pariin pankin ulkopuolelle. Otto ja Aleksi työskentelevät yhä pankissa, tosin uusien tehtävien parissa. Otto työskentelee nykyään kesätyöntekijänä järjestelmäsuunnittelijan tehtävissä hallinto-osaston IT-yksikössä, jossa hänen päätehtävään on raportointi- ja analyysijärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Hänen mukaansa työn kautta opitut tekniset taidot tuovat toivottua lisäarvoa yliopistossa opitulle akateemiselle osaamiselle. Aleksi puolestaan työskentelee vakinaisena markkina-analyytikkona pankkitoimintaosaston markkinaoperaatioiden toimistossa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat rahoitusmarkkinoiden seuranta ja analyysi sekä eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan toteutus ja valmistelu. Seuraavassa blogitekstissä paljastamme tämän kesän bloggaajat ja tutustumme heidän työtehtäviinsä.Suomen
Pankki on sitoutunut tarjoamaan kymmeniä kesätyöpaikkoja vuosittain. Kesällä 2016 paikkoja oli avoinna yhteensä 51, joista 29 oli ulkoisessa haussa. Lisäksi edellisvuoden kesätyöntekijöistä 22 palasi tänäkin kesänä pankkiin. Hakemuksia tuli yhteensä reilut 2 600. Syitä suureen hakijamäärään on monia  pankki on saanut kiitosta erityisesti haastavista työtehtävistä ja työyhteisön hyvästä ilmapiiristä. Suomen Pankki oli kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa tehdyn Universumin tutkimuksen mukaan julkisen sektorin suosituin työnantaja. Suomen Pankki on myös mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä sitoudumme tarjoamaan kesätyöntekijöille mielekästä työtä, kohtuullisen palkan sekä perehdytystä ja työssä ohjaamista muun muassa palautekeskustelujen muodossa. 

 

 

Kesätyöstä eväitä tulevaisuuteen

20.8.2015

Henni Tahvanainen

Suunnittelupalaverit ja toimiston perjantaikahvit alkavat olla takanapäin. Kesä on hujahtanut ohi hetkessä, eivätkä edes lukuisat sadepäivät ole onnistuneet hidastamaan sitä. Kesätyöstä on tarttunut mukaan paljon muutakin kuin uudenlaista ammatillista osaamista, vaikkei työkavereilta opitun tietotaidon tärkeyttä voi koskaan liikaa korostaakaan. Työskentely henkilöstötoimistossa on auttanut ymmärtämään koulukirjoista päntättyjä oppeja aina rekrytoinneista henkilöstöjohtamiseen saakka.

Kesä pankissa on muokannut myös arkeani. Keskuspankissa työskentely on sytyttänyt uudenlaisen kipinän yhteiskunnallisten asioiden seuraamiseen. Olen alkanut tarkkailla mediaa uudella silmällä: niin aamu-tv:stä, Hesarista kuin Twitteristäkin bongaa aiempaa herkemmin uutiset, jotka liittyvät Kiinan talouden uusiin tuuliin, SSM:ään tai Kreikan tilanteeseen. On ollut mielenkiintoista seurata pääjohtajan ja muiden keskuspankin huippuosaajien blogikirjoituksia päivän kuumista talousaiheista. Pankki on todellinen näköalapaikka talouden ajankohtaisten asioiden seuraamiseen.

Kesätyöpaikka muokkaa oletuksia ja toiveita siitä, millaisessa työyhteisössä haluaisi työskennellä tulevaisuudessa.  Onnistuneet kesätyökokemukset nostavat unelmien työpaikan riman korkealle. Pankissa vallitsevaa erinomaista kesätyöntekijöiden yhteishenkeä voi olla vaikeaa – ellei jopa mahdotonta – löytää muualta. Työkavereiden kyky ja halu kouluttaa määräaikaista kesätyöntekijää on ollut ilahduttavaa. Kollegoilta saatu luottamus ja lupa työskennellä niin osana projekteja kuin itsenäisestikin ovat vahvistaneet tuntoa siitä, että olen oikealla polulla työelämässä. Kesän aikana HR:n rooli organisaatiossa on kirkastunut, ja hankitusta osaamisesta on taatusti hyötyä monenlaisissa työtehtävissä.

Näkemiin Suomen Pankki! Matkani jatkuu kohti Tanskaa ja jatko-opintoja. Tämän kesän työkokemus CV:ssä helpottaa taatusti seuraavan kesätyöpaikan haussa ja kukapa tietää, vaikka joskus selailisin EKP:n kotisivujen harjoitteluohjelmia tai avoimia työpaikkoja.


Kesätyöpaikan valinnan vaikeus

13.8.2015


Aleksi Paavola

Kun ensi kerran hain Suomen Pankista kesätöitä vuonna 2013, vietin useita tunteja työpaikkalistausta selaten. Paikkoja oli jaossa kymmeniä. Mihin kolmannen vuoden taloustieteen opiskelijan edes kannattaa hakea? Mikä paikka sopisi minulle, missä olen hyvä? Keräsin kiinnostavimmat ilmoitukset uusiin välilehtiin, joita kertyi loppujen lopuksi lähes 20. Mielenkiintoisia työtehtäviä oli tarjolla useilla eri osastoilla. Ankaran karsinnan jälkeen tein kuten suurin osa muistakin hakijoista ja lähetin hakemuksia useampaan eri paikkaan.

Päädyin lopulta rahapolitiikka- ja tutkimusosastolle ennustetoimistoon. Jälkeenpäin ajateltuna se oli parhaita mahdollisia paikkoja selvittää, mitä keskuspankin ekonomistit oikeasti tekevät, ja onko työ sellaista, mitä itsekin haluaisin tehdä. Kolmen yliopistovuoden jälkeen minulla ei ollut tulevaisuuden urasuunnitelmista vielä tietoakaan. Kesän edetessä ymmärsin, että keskuspankissa työskentely voisi sopia minulle valmistumisen jälkeenkin. Seuraavana kesänä pankkiin palaaminen oli selvää.

En kuitenkaan halunnut jatkaa toista vuotta täysin samoissa töissä. Samaa voin suositella muillekin työpaikasta riippumatta – kesätyöt ovat paras mahdollinen tapa tutustua erilaisiin työtehtäviin ja -ympäristöihin! Valmistumisen jälkeen ei ole enää niin helppoa kokeilla erilaisia tehtäviä lyhyissä pätkissä. 

Sain kesällä 2014 työpaikan pankkitoimintaosaston markkinaoperaatioista. Vaikka opin edellisenä kesänä talon tavoille, huomasin nopeasti olevani täysin uusien tilanteiden edessä erilaisessa työympäristössä. Työtehtävät ja työskentelytavat eroavat osastojen ja toimistojen välillä melkoisesti: siinä missä rahapolitiikka- ja tutkimusosasto sekä rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto tarjoavat monipuolisesti erilaisia ekonomistin tehtäviä, keskitytään pankkitoimintaosastolla rahapolitiikan toteutukseen ja maksujen välittämiseen sekä pankin varallisuuden hallinnointiin.

Hakemusta kirjoittaessa kannattaa miettiä tarkkaan, mikä itseä kiinnostaa ja missä omaa osaamista voi parhaiten hyödyntää. Rahoitusmarkkinoiden vakaus vai Suomen talouden seuranta, pitkä kesäprojekti vai päivittäin vaihtelevat työtehtävät hektisessä ympäristössä? Valinta voi lopulta osoittautua yllättävän tärkeäksi: omalla kohdallani onnistunut kesätyökokemus alkoi ohjata myös vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita, kurssivalintoja yliopistolla ja lopulta myös alkavan työuran ensiaskelia.

Kesätyökohteiden valinnalle kannattaa ehdottomasti uhrata ajatus jos toinenkin. Jos jotkin tehtävät ovat jo tuttuja, kannattaa kokeilla jotain uutta. Monipuolinen kesätyökokemus auttaa selvittämään, millaisia töitä haluaa valmistuttuaan tehdä.Kesätyöntekijä menossa mukana 

6.8.2015

Adam Saada

Kun neljäs toukokuuta koitti, olin valmis kohtaamaan ensimmäisen työpäiväni rahahuollossa. Olin kulkenut haastatteluun bussilla, mutta reitti näytti niin helpolta, että päätin pyöräillä töihin. Idea oli hyvä, mutta toteutus meni hieman pieleen. Pyöräilin eksyneenä jossain päin Helsinki-Vantaan lentokentän työmaata, kunnes päädyin navigoimaan perille puhelimen avulla. Onneksi olin varannut töihin saapumiselle kylliksi aikaa. Ovella minua oli vastassa esimieheni, joka ohjasi minut rahaliikennekassaan, jossa vietän suurimman osan työajastani.

Pääsin työn makuun nopeasti. Minulle opetettiin koneellinen seteleiden tarkastaminen heti, kun työt alkoivat sujua. Rahahuollossa vastuun määrä kasvaa kokemuksen myötä. Työ vaatii tarkkuutta sekä huolellisuutta, minkä vuoksi työskennellessä tulee pysyä erityisen valppaana. Aluksi rahankäsittely oli jännittävää, mutta totuin nopeasti uusiin työtehtäviin. Suurten ja pienten seteleiden käsittely ja tarkastus on mielenkiintoista puuhaa. Seteleitä käsitellessä olen esimerkiksi huomannut, että ihmiset tuntuvat pitävän suurempiarvoisista seteleistä parempaa huolta kuin pienempiarvoisista. Pienet setelit ovat usein ryppyisempiä ja niissä on useammin repeämiä, joita joudutaan teippaamaan. Viiden euron seteleistä on löytynyt mm. puhelinnumeroita, tarroja ja viestejä. Viestit piristävät toki päivää, mutta onneksi tarkistuskone tunnistaa ylimääräisen tekstin ja hävittää setelit kierrosta.

Työ sujuu nopeammin ja vaivattomammin, kun töitä pääsee tekemään yhdessä muiden kanssa. Rahahuollossa on hyvä työilmapiiri, mikä edesauttaa työssä viihtymistä. Yhdessäolo ulottuu myös työn ulkopuolelle. Suomen Pankki tarjoaa paljon oheistoimintamahdollisuuksia työntekijöille ja kannustaa liikkumaan joko ryhmässä tai yksin. Olen osallistunut vapaa-ajallani boulderointiin sekä kesätyöntekijöiden kesäjuhlaan, joka järjestetään joka vuosi pankin huvilalla. Kesäjuhla on hauska tapahtuma, jossa kisaillaan leikkimielellä ja tutustutaan paremmin myös muilla osastoissa työskenteleviin kesätyöntekijöihin. Yhteistyö eri osastojen välillä on rakentanut me-henkeä sekä samalla mahdollistanut vapaa-ajanvieton hienojen ihmisten kanssa myös työn ulkopuolella.

Suomen Pankissa kehitetään jatkuvasti työssä viihtymistä. Työntekijöille on esimerkiksi järjestetty työviihtyvyyden parantamiseen tähtääviä kilpailuja sekä työterveysselvityksiä. On ollut mukavaa huomata, ettei työssä viihtymistä pidetä itseisarvona, vaan siihen panostetaan aktiivisesti ja oma-aloitteellisuuteen kannustetaan.

Nyt kun kesä lähenee loppuaan, en tunne itseäni enää noviisiksi, vaan näen itseni rahahuollon ammattilaisena. Ja mikä parasta, en ole enää eksynyt työmatkallani!

 

Monipuolisia työtehtäviä rennossa työyhteisössä

30.7.2015


Henni Tahvanainen

Suomen Pankki tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kesätyöntekijöilleen. Pankkitoimintaosaston sijoitustoimistossa salkunhoitajana työskentelevä Anni Marttinen, rahahuollon turvallisuustoimistossa järjestelmäasiantuntijana työskentelevä Heidi Tähtinen ja rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla assistenttina työskentelevä Essi Juvonen kertovat, että pankissa kesätyöntekijöitä arvostetaan ja heidät nähdään tärkeänä voimavarana.

Kesätyöntekijöillä on useita erilaisia opintotaustoja. Annilla on neljä vuotta kauppatieteiden opintoja takanaan, Heidi aloittaa syksyllä maisterivaiheen opinnot Hankenilla pääaineenaan talousoikeus ja Essi valmistuu ensi vuonna Haaga-Heliasta Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta. Työskentely Suomen Pankissa on heille jo tuttua – Essi aloitti työharjoittelun pankissa tammikuussa 2015, ja Anni ja Heidi ovat kesätyöntekijöinä toista kesää.


Heidi, Anni ja Essi

Annin keskeisenä työtehtävänä on jakaa vastuu käteisen ja kotimaisen yrityslainasalkun hoidossa. Hänen työtehtävät vaihtelevat markkinaliikkeiden ja toimiston strategian mukaan. Yksi päätehtävistä on käteisen sijoittaminen rahamarkkinoille. Hänen päivittäiseen työhön kuuluu myös tarkistaa, että tilien saldot ovat positiiviset, ja seurata, etteivät riskilimiitit kaupantekoon liittyen ylity.

Essin päätehtäviä ovat osastolaisten työmatkoihin liittyvät järjestelyt ja matkalaskujen teko. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat ostolaskujen tiliöinti sekä erilaisten palvelupyyntöjen ja tietojen päivitysten hoitaminen. Kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyen Essi tekee tila- ja tarjoiluvarauksia. Heidi työskentelee turvallisuuden eri järjestelmien parissa.

Annille valinta hakea kesätöitä Suomen Pankista oli selkeä: ”Nuorempana kerroin haaveammattini olevan Euroopan keskuspankin pääjohtajan pesti, joten hakemista pankkiin ei tarvinnut montaa kertaa pohtia. Minua on jo nuoresta asti kiinnostanut rahapolitiikka ja sen vaikutukset reaalitalouteen. Pääaineeni on taloustiede, ja nautin globaalin markkinan ja rahapolitiikan aiheiden seuraamisesta. Front deskissä työskentely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kytköksiä ja liikkeitä läheltä. Konkreettinen kosketus markkinaan on avartanut näkemystä ja tuonut hyödyllisen käytännönlisän luennoilla opitun teorian päälle.”

Heidi antaa Suomen Pankille kiitosta siitä, että kesätyöntekijöille annetaan oikeita työtehtäviä ja vastuuta sekä heidän tekemäänsä työtä arvostetaan. Apua saa aina tarvittaessa ja kesätyöntekijöitä kannustetaan yhteisen toiminnan järjestämiseen. Työtehtävien monipuolisuus on myös Essin mieleen. Hän pitää siitä, miten pankissa työskentely auttaa pysymään ajan tasalla erilaisissa kansainvälisissä ja yhteiskunnallisissa asioissa.

Anni, Essi ja Heidi kuvailevat Suomen Pankkia kannustavaksi, haastavaksi, arvostetuksi sekä innostavaksi työpaikaksi. Heidi kertoo, että pankissa ilmapiiri on rento ja avoin, ja töitä tehdään ilman turhaa pönöttämistä. Anni kuvailee työilmapiiriä erityiseksi: ”Ensimmäisenä työpäivänäni kiertäessäni kättelemässä osaston henkilökuntaa muistan kiinnittäneeni huomiota siihen kuinka jokainen, jota kättelin, oli aidosti kiinnostunut minusta. Meidän sijoitustiimissämme on avoin ja rento työilmapiiri. Kyselemme, keskustelemme ja jaamme mietteitä jatkuvasti ilman estoja, mikä tekee työstä miellyttävää. Apua saa aina, ja ongelmia ratkomme yhdessä. Työkavereiden letkeä yhteishenki tasapainottaa haastavaa työtä ja päivittäiset naurut kuuluvat pankkilaisen arkeen. Nuorten pankkilaisten lajirinki on yhteisö, jossa ystävyyssuhteiden kehittymiseltä ei voi välttyä."

Heidin mielestä parasta kesätyössä turvallisuustoimistossa on, että pääsee näkemään keskuspankin toimintaa hieman eri näkökulmasta. Hänestä on mielenkiintoista nähdä, mitä eri käytännön projekteja pankissa on käynnissä, ja seurata koko finanssialan turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita. Kesätyöntekijät näkevät tulevaisuuden uran mielellään Suomen Pankissa, jossa mielenkiintoisten työpositioiden määrä on valtava. Essin mukaan unelmien työ on sopivan haastava ja elää muun maailman mukana. 

 

Suomen Pankin toiminta tutuksi kesäseminaarien kautta

23.7.2015

Otto Jääskeläinen
 
Yksi suurimmista odotuksistani pankkiin tullessani oli, että saisin mahdollisimman kattavan kuvan Suomen Pankista organisaationa. Hyvin pian tulikin selväksi, kuinka laajaa osastojen ja erilaisten toimintojen kirjoa pankki pitää sisällään. Erityisesti ekonomisti Anni Norringin kesätyöntekijöille järjestämä kesäseminaarisarja on tarjonnut todella mielenkiintoisia esityksiä pankin eri tehtävistä suoraan asiantuntijoiden esittäminä. Seminaarit ovat onnistuneet herättämään mielenkiinnon useisiin erilaisiin työtehtäviin monelle meistä.

Viikoittainen seminaarisarja käsittää 14 eri tilaisuutta, joissa eri osastojen asiantuntijat kertovat työstään Suomen Pankissa. Aiheita on tarjolla laidasta laitaan aina Venäjän ja Kiinan taloudesta Finanssivalvonnan toimintaan sekä useisiin eri taloustieteen haaroihin. Lisäksi kesätyöntekijät ovat päässeet tutustumaan rahanhuoltoon, pankin historiaan ja taiteeseen sekä sen omaan rahamuseoon. Mieleenpainuvimpana tilaisuutena mieleeni on jäänyt Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen kesätyöntekijöille pitämä esitys. Seminaarin aikana kesätyöntekijöille tarjoutui mahdollisuus kysyä pääjohtajalta 10 vapaavalintaista kysymystä. Kysymyksiä esitettiin aina pääjohtajan nuoruusajoista tämän hetkiseen maailmantalouden tilanteeseen asti. 

Kesäseminaarisarja on antanut hyvän lisämausteen työntekoon täällä keskuspankissa ja tarjonnut laajan kuvan pankin toiminnasta. En olisi voinut kuvitellakaan tänne tullessani, kuinka paljon mahdollisuuksia Suomen Pankki tarjoaa työntekijöilleen. Koen, että monipuolinen osaaminen on yksi tärkeimmistä piirteistä mille tahansa organisaatiolle ja tämä piirre pankista todellakin löytyy!​

 
 

Onko Suomen Pankki kansainvälinen työympäristö?

16.7.2015


Aleksi Paavola

Jo lähtökohtaisesti talouden ja rahoituksen alojen työpaikat ovat tänä päivänä työympäristöltään melko kansainvälisiä. Suomen Pankki ei tee tähän poikkeusta, vaan kansainvälisyys näkyy pankin työntekijöiden arjessa. Työkokemus Suomen Pankista tarjoaa hyvän mahdollisuuden hakea avoimia paikkoja myös muista kansallisista keskuspankeista tai EKP:sta — moni nykyisistä työntekijöistä onkin jossain vaiheessa uraansa piipahtanut kansainvälisessä ympäristössä Frankfurtissa.

Pankin vakituisille työntekijöille merkittävimmät kansainväliset foorumit lienevät EKP:n työryhmät, joissa kokoontuvat asiantuntijat kaikista euroalueen maista. Moni onkin mukana oman osaamisalueensa työryhmissä, ja yhteistyötä muiden keskuspankkien asiantuntijoiden kanssa voi olla todella paljonkin. Työyhteisöä kansainvälistävät ulkomaiset kollegat, sillä läheskään kaikkiin Suomen Pankin työtehtäviin ei suomen kielen osaaminen ole ehdoton vaatimus. Koska myös monet pankin suomalaisista työntekijöistä ovat joskus joko opiskelleet tai työskennelleet ulkomailla, voi yleistä työilmapiiriä kuvailla hyvin kansainväliseksi ja avarakatseiseksi.

Kesätyöntekijän työtehtävien kansainvälisyys riippuu paljon osastosta ja toimenkuvasta. Itselläni on kaksi hieman erityyppistä kokemusta aiemmilta kesiltä, jotka vietin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla sekä pankkitoimintaosastolla. Näistä ensimmäisessä vastuualueeni käsitti Suomen talouteen liittyvän tilastotiedon hankintaa ja päivittämistä, jolloin työtehtävät keskittyivät enemmän kotimaan sisäisiin asioihin ja lähdemateriaalit olivat usein suomeksi. Kesätyö pankkitoimintaosaston markkinaoperaatioiden toimistossa oli sen sijaan todella kansainvälinen kokemus myös työtehtäviensä puolesta. Iso osa työnkuvaani oli rahoitusmarkkinoiden seuranta ja analyysi, jolloin kansainväliset uutislähteet toimivat tärkeimpinä työkaluinani. Lisäksi puhelin voi piristä milloin vain, ja linjan toisessa päässä olla vaikkapa lontoolaisen pankin työntekijä. Mikäli kesätyöntekijä oppii nopeasti ja ilmaisee kiinnostuksensa, myös EKP:n työryhmien toimintaan voi päästä osallistumaan ainakin kirjoitustyön ja telekonferenssien muodossa.

Mikäli kansainvälinen työympäristö ja -ura kiinnostavat, on Suomen Pankki loistava paikka tulla kesätöihin. Jos mielessä siintää ulkomailla työskentely, toimii keskuspankki sekä hyvänä ponnahduslautana uusiin haasteisiin että kurkistuksena kansainvälisen asiantuntijaorganisaation työympäristöön.

 

 

Rahahuollon lyhyt historiikki

9.7.2015 


Adam Saada

Tervetuloa Turvalaaksontielle haastatteluun, todetaan puhelimessa. Haastattelu on Vantaalla, siellä missä rahahuoltoakin hoidetaan. Olen yksi viidestä onnekkaasta, jotka saavat kesätyöpestin Suomen Pankin rahahuolto-osastolta. Olen innoissani! Minulle herää heti paljon kysymyksiä, joihin haluaisin vastauksia, mutta niin kuin kuuluisa yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Carl Sagan totesi: You have to know the  past to understand the present. Siksi ensimmäinen kirjoitukseni käsitteleekin rahahuollon historiaa.

Suomen Pankki aloitti toimintansa Turussa vuonna 1809. Se on nykyään toimivista keskuspankeista neljänneksi vanhin. Pankin ensisijaisena tarkoituksena oli korvata ruotsalainen rahajärjestelmä venäläisellä. Ongelmaksi tulivat ruotsalaisten ja venäläisten rahojen erilaiset hopeapitoisuudet, minkä vuoksi rahojen vaihtosuhde tuli määrittää. Tavoitteena oli, että vuoteen 1810 mennessä olisi siirrytty kokonaan ruplan käyttöön. Rahanvaihto vei kuitenkin melkein 30 vuotta.

Alkuvuosina Suomen Pankin toiminta oli pienimuotoista, mutta jo vuonna 1812 se valmisti ja laski liikkeelle omia vaihtorahana toimivia pikkuseteleitä. Setelit painettiin Turun Akatemian kirjapainossa, jossa ne allekirjoitti Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Setelien painamisella helpotettiin Suomessa vallitsevaa maksuvälineiden puutetta.

Vuonna 1819 Suomen Pankin toiminnot siirrettiin muiden keskusvirastojen tavoin uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin. Setelien painaminen oli käsin tehtyjen allekirjoitusten takia erittäin hidasta, minkä takia siirryttiin leimasimiin. Muita rahahuollon tehtäviä olivat mm. setelien leikkaaminen, laskeminen ja säilytyksestä huolehtiminen.

Suomen Pankki sai vuonna 1840 uuden ohjesäännön sekä raharealisaation takia todellisen setelipankin aseman, minkä jälkeen se vastasi itsenäisesti koko Suomen setelistöstä.  Suomen Pankille tuli setelinvaihtoon erikoistuneet konttorit Turkuun, Vaasaan ja Kuopioon. Uusien konttorien tarkoitus oli helpottaa setelinvaihto-operaatiota, jossa vaihdettiin vanhat Ruotsin, Suomen ja Venäjän setelit uusiin Suomen Pankin seteleihin. Myös virallinen nimi muuttui vihdoin Suomen Pankiksi. Ennen tätä sitä kutsuttiin nimellä Waihetus (Wäxeli)- Laina- ja Depositioni-Contori Suomen Suuren-Ruhtinanmaasa. Itse olen tyytyväinen tähän nykyiseen nimeen!

Vuoden 1886 uudistetun pankkilain seurauksena yksityispankeilta evättiin setelinanto-oikeus eli setelien liikkeellelasku. Uudistuksella haluttiin parantaa setelien valvontaa ja kontrollointia, ja näin ollen Suomen Pankin rooli likviditeetin säätelijänä korostui. Keskuspankki sai siten monopoliaseman seteleiden liikkeellelaskijana, ja rahoitusmarkkinoille syntyi selvä työnjako yksityispankkien ja Suomen Pankin välille.

Rahahuolto on ollut koko Suomen Pankin 200-vuotisen historian aikana suomalaisen politiikan sekä taloudellisen kehityksen näköalapaikalla vastaamassa Suomen rahan riittävyydestä sekä sen laadusta. Eri valuuttojen ja setelistön muutokset ovat vaikuttaneet suoraan rahahuoltoon, mutta sen tehtävät ovat säilyneet pitkälti samoina alkuajoista lähtien: rahahuolto vastaa setelien liikkeellelaskusta ja laadusta sekä myös vastaanottaa että valvoo sitä Suomessa. Eurojärjestelmään siirtyminen on korostanut Suomen Pankin ohjaavaa roolia rahahuollossa. Jään mielenkiinnolla seuraamaan rahahuollon seuraavaa kehitysaskelta eurojärjestelmässä.

 

 

Mistä on ensimmäinen työviikko Suomen Pankissa tehty? Naurusta (ja NAIRUsta*), verkostoitumisesta sekä neuropsykologiasta

2.7.2015


Henni Tahvanainen

Ensimmäisen viikon uudessa työssä tunnistaa monesta asiasta: suuntavaisto kehittyy, muistikapasiteetti venyy ja päivät hujahtavat ohi hetkessä. Uusien nimien yhdistäminen uusiin kasvoihin on jokapäiväinen haaste siinä missä oman työhuoneen löytäminenkin. Helpotusta kuormittavaan arkeen tuovat kuitenkin keskuspankin kannustavat työkaverit sekä kesätyöläisten suuri joukko.

Arkiston pölyistä löytynyt vanha Suomen Pankin tervetulo-ohjeistus uusille, nuorille työntekijöille alkaa näin:

Olet tänään ensimmäistä kertaa astunut Suomen Pankin seinien sisäpuolelle, ensimmäistä kertaa noussut sen vanhoja kiviportaita, nähnyt Rissasen seinämaalaukset ja Segerstrålen freskot. Olet varmaankin mielessäsi ihaillut pankkitalon arvokasta ilmapiiriä. Tämä on ehkä ensimmäinen työpaikkasi ja tunnet hienoista pelkoa siitä, kuinka tulet selviytymään. Älä ole huolissasi, olemme kaikki kerran olleet ensikertalaisia ja tunteneet samaa jännitystä.

Vaikka ajat ovat muuttuneet, sopii ohjeistus yhä tämän päivän uusille kesätyöntekijöille. Voit tutustua ohjeessa mainittuun taiteeseen virtuaalikierroksen merkeissä tästä!

Ensimmäinen työviikko hujahtaa nopeasti ohi. Aluksi henkilöstö- ja talousohjaustoimiston henkilöstöpäällikkö Antti kertoo minulle yleisesti Suomen Pankista ja sen toiminnasta, organisaatiorakenteesta sekä osaston eri tehtävistä.  Yleiskatsauksen jälkeen pääsen tutustumaan työtilaani sekä tuleviin työtehtäviini henkilöstövoimavarojen parissa. Perehdyttäminen on monipuolista ja hyvin työtä tukevaa – jatkuvan työn ohella tapahtuvan kouluttamisen lisäksi pääsen tulevien viikkojen aikana tutustumaan muun muassa rekrytointiin, johtamiskoulutukseen sekä palkkahallintoon.

Pankissa oppii paljon muutakin, kuin suoraan omassa työssä tarvittavia asioita.  Suomen Pankki tarjoaa kesätyöntekijöilleen laajat oppimismahdollisuudet erilaisten seminaarien muodossa. Jo ensimmäisellä työviikolla pääsen kuuntelemaan muun muassa neurologi Kiti Müllerin luentoa aiheesta Aivoterveys, jaksaminen ja stressin ulottuvuudet sekä palautuminen sekä toimistopäällikkö Juha Kilposen luentoa aiheesta Suomen talous. Valoa tunnelin päässä? Kesätyöntekijöille, korkeakouluharjoittelijoille sekä uusille pankkilaisille ja fivalaisille järjestetty kattava luentosarja käsittelee muun muassa Suomen Pankin historiaa, Venäjän talouden näkymiä ja makrovakauspolitiikkaa.

Pankin toimintaa voi tämän blogin lisäksi seurata myös Twitterissä, LinkedIn:ssä, YouTube:ssa ja Flickr:ssä. Facebookissa voi käydä kurkkaamassa Rahamuseon sekä Suomen Pankin kirjaston sivuja.

(*NAIRU= Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)
 
 
 

Kesätyö Suomen Pankin IT-yksikössä haastaa ja kehittää 

25.6.2015


Otto Jääskeläinen

Ensimmäiset viikot uudessa kesätyössä alkavat olla takanapäin. Uutta on opittu roppakaupalla, ja joka päivä tiedon määrä vain kasvaa. Ensimmäiset päivät menivät lähinnä kummastellessa, kuinka monta erilaista järjestelmää, verkkoa ja osastoa voi yksi organisaatio sisältää. IT-tuen puolella saa todella kattavan kuvan koko talosta, sillä toimimme kaikkien osastojen kanssa yhteistyössä. Työtehtäväni koostuvat yksinkertaisista käyttäjätilien luomisista aina EKPJ-järjestelmien ylläpitoon. Laskeutumista uusien työtehtävien pariin ovat helpottaneet mahtavat ja samanhenkiset kollegat. Heiltä saa aina apua ja ohjausta, mikä on helpottanut tuoreen pankkilaisen alkutaivalta huomattavasti!

 
Kesätyöntekijät otetaan vastaan erilaisten perehdyttämistilaisuuksien muodossa. Nämä ovatkin olleet todella hyödyllisiä tapahtumia, joista on saanut tietoa organisaation eri toiminnoista, käytännön järjestelyistä sekä muun muassa virkasuhde-eduista. Suomen Pankilla on käytössään mm. liikuntahalli, josta löytyvät harrastusmahdollisuudet aina perinteisestä kuntosalista squashiin. Halli on vapaasti henkilökunnan käytettävissä päivittäin. Mieluisa etu itselle on ollut pankin lounastarjoilu. Suurten annoskokojen perusteella kesätyöntekijöiden voisi kuvitella eläneen jopa nälässä! Kesätyöntekijöille on myös tarjolla useita seminaareja, joiden luennoitsijat ovat huippuluokkaa aina pääjohtaja Erkki Liikasesta lähtien. Tilaisuudet ovat tärkeitä myös yhteishengen luomisen kannalta. Kesätyöntekijöiden oma lajirinki järjestää erilaisia aktiviteetteja läpi kesän. Kesän lopulla Suomen Pankin huvilalla järjestetään myös perinteiset kesäjuhlat.
 
Kokonaisuudessaan keskuspankki on onnistunut vastamaan ennakko-odotuksiini ja jopa yllättänyt positiivisesti. Pankki on laaja organisaatio, joka tarjoaa kattavan joukon todella monipuolisia ja kiinnostavia työtehtäviä usean alan asiantuntijoille.
 
Rutiininomaiset työtehtävät alkavat olla jo hallussa. Odotan, että pääsisin mukaan osaston omiin IT-projekteihin, joiden myötä pystyisin kartuttamaan osaamistani ja kehittämään organisaatiota omalla työpanoksellani. Mutta se on jo varmaa, että kesän lopulla pankin jyhkeistä ovista kävelee ulos entistä viisaampi mies.
 
 

Kesätyöntekijäksi Suomen Pankkiin 

18.6.2015

Henni Tahvanainen
 
Kesätyöhaku alkaa usein jo tammikuussa, jolloin lukuisat nuoret tuskailevat työhakemusten parissa. Sadoista, ellei jopa tuhansista hakijoista erottuminen on haastavaa ja useiden nuorten työnhakua hankaloittaa vähäinen työkokemus. Suomen Pankki tarjoaa tänä vuonna noin 50 kesätyöpaikkaa. Eniten paikkoja on tarjolla ekonomistitehtävissä sekä hallinnossa. Pankki on haluttu työnantaja muun muassa hyvän työilmapiirin ansiosta – edellisvuonna Suomen Pankki työpaikkana sai kesätyöntekijöiltä yleisarvosanaksi 3,7 (asteikolla 1-4). Millainen työhakuprosessi sitten on ja miten työpaikka saadaan?
 
Työnhaku alkaa kirjallisella haulla Suomen Pankin nettisivustolta löytyvän lomakkeen avulla. Perustietojen syöttämisen ja CV:n lähettämisen jälkeen alkaa jännittäminen. Kuinkahan moni muu hakee samaa paikkaa? Ovatko vastaukseni sopivia ja työnantajaa miellyttäviä? Sovinko luonteeltani juuri tähän organisaatioon?
 
Heti seuraavalla viikolla alkaa tapahtua. Pankki ottaa kaikkiin hakijoihin yhteyttä riippumatta siitä, pääsevätkö he seuraavalle kierrokselle vai eivät. Jos kirjallinen haku on onnistunut ja oma osaaminen ja kokemus vastaavat organisaation toiveita ja tavoitteita, on videohaastattelun aika. HR-osasto testasi videohaastattelua kesätyöntekijöille tänä keväänä ensimmäistä kertaa. Haastattelu ei ole perinteinen Skype-keskustelu, vaan sivulle kirjautuessa ruudulle ilmestyy kolme YouTube-videota, joissa hymyilee Suomen Pankin työntekijöitä. Videon päälle napauttamalla pääsee kuulemaan haastattelijoiden kysymykset yksi kerrallaan. Vastaaminen tapahtuu nauhoittamalla itsestä vastaavanlainen lyhytvideo. Nauhoittaminen tuntuu aluksi hiukan koomiselta. Näynkö videolla hyvin? Kuuluuko ääneni? Näyttääkö asuntoni sotkuiselta ruudussa? Liiallinen stressaaminen on kuitenkin turhaa, tärkeintä on kertoa luontevasti ja reippaasti itsestään ja osaamisestaan. Videon voi aina nauhoittaa uudelleen, jos jokin menee mönkään. Videoiden lähettämisen jälkeen jännitys tiivistyy entisestään, vain osa selviää kolmannelle kierrokselle.

Kolmannesta kierroksesta ilmoitetaan nopeasti kaikille haastatteluihin osallistuneille. Osa pääsee pankin pääkonttorissa järjestettävään live-haastatteluun, jonne saapuessa voi ihailla keskuspankin ympäristöä, jota koristaa muun muassa upea Tuomiokirkko. Pankin pääaulan sisätilat eivät ole myöskään yhtään hassummat. Upea sisäänkäynti muistuttaa ikkunamaalauksineen lähes antiikin Rooman vanhoja kirkkorakennuksia. Tila tuntuu arvokkaalta. Jännitys laskee heti, kun tapaa haastattelijat. Suomen Pankin työntekijät eivät olekaan niin jäykkiä ja virkamiesmäisiä, mitä voisi pelätä. Lämmin vastaanotto antaa tärkeän ensivaikutelman työpaikalla vallitsevasta ilmapiiristä.
​​