Asiat (diaari)

Julkista asiakirjatietoa Suomen Pankista

Julkisuuslain mukaan kansalaisilla on oikeus saada tietoa viranomaisten julkisista asiakirjoista. Tässä osiossa on selattavissa luettelot Suomen Pankin vireillä olevista julkisista asioista eli julkisesta diaarista. Se sisältää siis vireillä olevan julkisen kirjeenvaihdon. Muusta toiminnasta saa tietoa muualta verkkopalvelusta ja vanhemmista asioista pankin arkistosta.

Diaariotteessa ei ole mukana varsinaisia asiakirjoja; ne voi tilata asianomaiselta virkamieheltä. Lisätietoja voi myös pyytää suoraan siltä osastolta tai virkamieheltä, joka hoitaa tietopyyntöön liittyviä asioita.

On hyvä muistaa, että pankki voi toimittaa vain valmiita tietoja. Yhteenvetoja tai uusia asiakirjoja olemassa olevasta materiaalista ei voida tehdä. Pankilla ei ole myöskään oikeutta antaa salassa pidettäviä tietoja. Jos pyydetty asiakirja sisältää niitä, pankki luovuttaa asiakirjasta vain ne osat, joissa oleva tieto on julkista.

Arkiston ja kirjaamon puhelinnumero on 010 19 5704 ja sähköposti kirjaamo(at)bof.fi.

Maksut

Suomen Pankilla on oikeus periä maksu asiakirjapyynnöistä julkisuuslaissa (JulkL 34§) määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Puheluhinnat 

 

 Asiakirjat (diaari)

 
 

 Muualla palvelussa