SUOMEN PANKKI
Kuukausitiedote
13.9.2013

Maksutase heinäkuussa 2013

Vaihtotase

Vaihtotase oli heinäkuussa 0,1 mrd. euroa alijäämäinen, kun se vuotta aiemmin oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,5 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli heinäkuussa 0,1 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,0 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,0 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina -lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina- pääomaa tuotiin nettomääräisesti 7,0 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus heinäkuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 31 mrd. euroa enemmän kuin velkoja1.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 619 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 588 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 70 mrd. euroa.

1 Lukuja on poikkeuksellisesti korjattu vuoden 2008 alusta lukien.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Kesäkuu 2013,
milj. euroa
Heinäkuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 309 -123 -1 472
    Tavarat -92 357 -90 533
    Palvelut -1 492 15 -32 458
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 136 125 -370
    Tulonsiirrot -1 335 -199 -126 -2 094
Pääomansiirrot 206 17 17 205
Rahoitustase 16 473 -3 585 2 005 4 110
    Suorat sijoitukset -3 107 -1 436 -812 -7 440
    Arvopaperisijoitukset 9 274 3 448 -4 983 1 775
    Muut sijoitukset 9 697 -5 435 7 021 8 753
    Valuuttavaranto -494 119 -13 -17
    Johdannaiset 1 104 -282 792 1 040
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 3 258 -1 899 -2 843
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta