Taulukot

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Maksutase

  Suomen vaihtotase neljännesvuosittainUlkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain neljännesvuosittain Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain

Ulkomainen varallisuus

 

Ulkomainen varallisuus sijoituslajeittain neljännesvuosittain Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain Ulkomainen bruttovelka neljännesvuosittain

Keskeisten suomalaisten sijoittajasektoreiden ulkomaiset saamiset maittain

 

Maksutase ja ulkomainen varallisuus, vuosittain

Vaihtotase - tulotVaihtotase - menot Vaihtotase - nettoUlkomaiset saamiset, velat ja netto, sijoituslajeittain, sektoreittain, kantaUlkomaiset saamiset, velat ja netto, sijoituslajeittain, sektoreittain, virta Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain Vaihtotase maittain,vuosi

 

 

 

Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille, vuosittain

Kanta maittain Virta maittain Tuotot maittain

Kanta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2008

Virta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2008

Tuotot toimialaittain, toimialaluokitus TOL2008

 

Kanta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002 Virta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002 Tuotot toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002

 

Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen, vuosittain

Kanta maittain Virta maittain Tuotot maittain

Kanta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2008

Virta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2008

Tuotot toimialoittain, toimialaluokitus TOL2008

 

Kanta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002 Virta toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002 Tuotot toimialoittain, toimialaluokitus TOL2002

 

Euroalue

Valuuttavaranto, muut valuuttamääräiset saamiset ja lyhytaikaiset velat