Maksutasetilastot

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Tiedonkeruu ulkomaisista veloista ja saamisista toteutetaan Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen yhteistiedonkeruuna.

Raportointiohjeet löytyvät Tilastokeskuksen sivulta:

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen kuukausikysely (BOPM):

http://tilastokeskus.fi/keruu/bopm/

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja velkojen kysely (BOPA)

http://tilastokeskus.fi/keruu/bopa/

 

Kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE)

 

 

Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA)

selite.png