Luottolaitokset

Ohjeet luottolaitosten tilastoraportointiin

Suomen Pankki kerää luottolaitoksilta tilastotietoja, joilla katetaan Euroopan keskuspankin vaatimat sekä kansalliset tase- ja korkotiedot, tiedot maksutasetilastoa ja rahoitustilinpitoa varten sekä Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) vaatimat pankkitilastot. Tietoja voidaan EKP:n asetuksen mukaisesti käyttää myös muihin kuin tilastotarkoituksiin. Lisäksi luottolaitosten vähimmäisvarantovelvoitteet lasketaan tasetilastotietojen perusteella. Finanssivalvonnalla on oikeus käyttää tilastotietoja valvontatarkoituksiin.

Rahalaitosten tilastotiedonkeruun sisältöohje (RATI ja KOTI)

Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI)

Kaikki luottolaitokset ovat raportointivelvollisia Suomen Pankille. Pienille luottolaitoksille voidaan myöntää raportointihelpotuksia, jolloin ne raportoivat tilastotiedot neljännesvuosittain.

Konsernitiedonkeruu (KOTI)

Tiedonkeruulla kerätään tietoa BIS:n kansainvälisten pankkitilastojen kokoamista varten. BIS:n viimeisimmät julkistetut pankkitilastot löytyvät täältä. Konsernitiedonkeruussa ovat raportointivelvollisia ne rahalaitokset, jotka täyttävät Suomen Pankin määrittelemät kriteerit raportointivelvollisuudesta. Suomen Pankki ilmoittaa erikseen rahalaitoksille raportointivelvollisuudesta.

 Muuta raportointiin liittyvää

Luottolaitosten tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö:

Muuta

 

 Lisätietoja

 

Sähköposti:
Rahoitustilastot(at)bof.fi

Elisabeth Flittner
Toimistopäällikkö
puh. 010 831 2322

Maria Sorsa
Ekonomisti
puh. 010 831 2449

Jani Hakala
Ekonomisti
puh. 010 831 2577

 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@bof.fi

 

Raportointipalvelu:

OpusCapita Service Desk
puh. 09 5846 6100
email:
information.fi@opuscapita.com

 

 Muualla palvelussa

 
 

 Muualla verkossa