Tutkimustiedote Online 1/2012

Julkisen sektorin kestävyys ja mittavat vakautustoimet: tarve pitää julkinen velka selkeästi valtion velkaantumisrajan alapuolella 

Huolimatta monissa maissa toteutetuista massiivista julkisen talouden toimista talouskasvun vakauttamiseksi ja elvyttämiseksi siitä aallonpohjasta, johon se on maailmanlaajuisen taantuman myötä vajonnut, maailmantalous joutuu yhä kamppailemaan päästäkseen kiinni vahvaan kasvuun. Vakautuspyrkimykset eivät ole kauttaaltaan onnistuneet, mistä on ollut seurauksena, että erityisesti euroalueen maiden erot ovat yleisesti kasvaneet, kun elpymisen ja kasvun kannalta välttämättömiä talouden perustekijöitä jäytävä valtionvelkakriisi on syössyt nämä taloudet entistä syvempään ahdinkoon.
Lue lisää

Määräsäännöstelyyn perustuva rahoituskiihdytinmekanismi

Kaikki keskeiset rahoituskriisit 1930-luvulta 1990-luvulla koettuun Aasian kriisiin ja aina viimeisimpään kriisiin asti osoittavat selvästi, kuinka tärkeä rahoitussektori on kokonaistalouden moitteettoman toiminnan kannalta. Nämä kriisit osoittavat niin ikään, että rahoitussektori voi vaikuttaa liiketoimintaan erittäin perustavalla tavalla. Rahoitussektorin vaikutusta kokonaistalouden toimintaan tarkastellaan usein osana "laajan luottokanavan" (broad credit channel) käsitettä. Tällöin ajatellaan, että rahoitusmarkkinoiden kitkatekijöillä on tapana voimistaa ja lisätä tulevien koko talouteen kohdistuvien sokkien vaikutuksia. Näin ollen laajaa luottokanavaa pidetään luonnollisena selityksenä suhdannevaihteluiden monille keskeisille piirteille tai pelkistetyille tosiasioille, kuten suuren tuotannon kasvun huomattavalle varianssille ja voimakkaalle autokorrelaatiolle suhteessa talouteen kohdistuvien sokkien vastaaviin tilastollisiin ominaisuuksiin.
Lue lisää

Juanin kansainvälistyminen ja Kiinan rahapolitiikka

Viime aikoina Kiina on ottanut useita askelia kohti vapaampia pääomanliikkeitä ja juanin laajempaa käyttöä kansainvälisesti. Kuten Kiinan aiemmissakin talousuudistuksissa, pääomanliikkeiden liberalisointi etenee suhteellisen hitaasti ja asteittaisesti. Kiinan nykyinen kasvumalli pohjautuu suurelta osin korkeaan säästämisasteeseen ja säästöjen kanavoimiseen valtion omistamien pankkien kautta erilaisiin investointiprojekteihin. Pääomanliikkeiden vapauttamiseen liittyy lähes väistämättä myös Kiinan rahoitusmarkkinoiden merkittävä liberalisointi, mikä saattaa osaltaan uhata nykyistä kasvumallia.
Lue lisää

 

 

 

​Päätoimittaja
tutkimuspäällikkö
Jouko Vilmunen
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto
Tutkimusyksikkö
research@bof.fi
 
Suomen Pankki
PL 160
00101 Helsinki
Puhelin 010 8311
 
Tutkimuspäällikkö
Iikka Korhonen
BOFIT

ISSN 1457-5817
(verkkojulkaisu)
 
Tutkimustiedote 1/2012 (PDF)