Finlands Banks organisation

Finlands Banks organisation

 

Bankfullmäktige

Ben Zyskowicz (ordförande) 
Pirkko Ruohonen-Lerner  (vice ordförande) 
Timo Kalli
Jouni Backman
Marjo Matikainen-Kallström
Lea Mäkipää
Arto Satonen
Juha Sipilä
Jutta Urpilainen

Bankfullmäktiges sekreterare: vicehäradshövding Anton Mäkelä

Direktionen

Erkki Liikanen, ordförande i direktionen 
Pentti Hakkarainen, vice ordförande i direktionen 
Seppo Honkapohja, direktionsmedlem

Direktionens sekreterare: Mika Pösö

Avdelningar

Administrativa avdelningen,  Veli-Matti Lumiala (avdelningschef)
Ledningssekretariatet, Mika Pösö (avdelningschef)
Kontantförsörjningsavdelningen, Päivi Heikkinen (avdelningschef)
Bankavdelningen, Harri Lahdenperä (avdelningschef)
Avdelningen för penningpolitik och forskning, Tuomas Välimäki (avdelningschef)
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik, Kimmo Virolainen (avdelningschef)
Intern revision, Pertti Ukkonen (revisionschef)