Publikationer

Finlands Bank redogör för sina synpunkter och analyser i olika publikationer.

För publikationen Euro & talous har en egen webbplats skapats. Gå in på webbplatsen www.eurojatalous.fi, som öppnades i mars 2015, där du också kan prenumerera på ett nyhetsbrev om publikationen. Tidigare nummer av publikationen kan läsas på denna sida och i Finlands Banks digitala arkiv Helda. Motsvarande webbplats för den engelska publikationen Bank of Finland Bulletin kan hittas på www.bofbulletin.fi.

Euro & talous är en elektronisk publikation inriktad på det aktuella ekonomiska och finansiella läget som utkommer med fem nummer om året på finska. Artiklarna publiceras också på engelska i Bank of Finland Bulletin.

I serien Discussion Papers publiceras resultaten av forskningen inom bankens prioriterade forskningsområden. Aktuell forskning presenteras i ett nyhetsbrev. Finlands Bank framställer också rapporter, analyser och statistik. Även viktigare publikationer som ges ut av Europeiska centralbanken läggs regelbundet ut på vår webbplats.

En del av Finlands Banks publikationer finns i pdf-format på webben. De kan prenumereras på gratis med blanketten nedan (Finlands Banks publikationer finns i pdf-format på webben. De kan prenumereras på gratis med blanketten nedan (Prenumeration på elektroniska publikationer). På blanketten finns en förteckning över Finlands Banks elektroniska publikationer och statistikrapporter.

En del av broschyrerna finns också i tryckt version. En lista över de tryckta broschyrerna finns på blanketten nedan (Prenumeration/beställning av tryckta publikationer).

 

 Publication Search

 
 

 Det digitala arkivet Helda

 

​Finlands Banks digitalt arkiv är en del av Helsingfors universitets digitala arkiv Helda. I det digitala arkivet sparas Finlands Banks och Finansinspektionens fritt tillgängliga publikationer i PDF-format. Här finns bland annat forskningsrapporter, utredningar, analyser, statistikpublikationer och andra webbpublikationer.

Sökadressen på Helda är: https://helda.helsinki.fi/bof/.

Läs mer om Finlands Banks digitala arkiv.

 

 Relaterade sidor