Prenumeration/beställning av tryckta publikationer

Prenumeration

Du kan prenumerera gratis på följande regelbundet utkommande publikationer:
 

Prenumerationen kan skickas per e-post till vårt adressregister BoFpublications(at)edita.fi. Uppge namn, postadress och e-postadress.

Beställning

Alla tillgängliga trycksaker räknas upp på blanketten nedan. Välj publikation och fyll i önskat antal exemplar i rutan till vänster. Uppge namn och adress och klicka på Skicka.
 
Alla trycksaker som Finlands Bank ger ut är gratis och de postas avgiftsfritt till adressaten. ECB-publikationer förmedlar Finlands Bank bara inom Finland. Beställningar till utlandet skall adresseras direkt till Europeiska centralbanken.
Fält markerade med * är obligatoriska.
AntalEuromateriaalit | EuromaterialSkrivare(r)Produkt nummer
Watch out! The security features of euro banknotes (105 x 210 mm) (2011) SPEURO014
Var uppmärksam! Eurosedlarnas säkerhetsdetajer (105 x 210 mm) (2011) SPEURO013
Opas rahaa ammatissaan käsitteleville – Uusi 20 euron seteli (2015), 105 x 210 mm SPEURO038
Ole tarkkana! Euroseteleiden turvatekijät -esite (105 x 210 mm) (2011) SPEURO012
New face of the euro – Discover the new €20 banknote (2015), 105 x 210 mm SPEURO046
New face of the euro – Discover the new €10 banknote (2014), 105 x 210 mm SPEURO028
Lätt att kontrollera, eurosedlarnas säkerhetsdetajer, affisch (2015), A3 SPEURO042
Lätt att kontrollera, eurosedlarnas säkerhetsdetajer, affisch (2014), A3 SPEURO030
Kontroll av säkerhetsdetaljerna i 3 steg (85 x 54 mm) -hologrambroschyr (2015) SPEURO048
Kontroll av säkerhetsdetaljerna i 3 steg (85 x 54 mm) -hologrambroschyr (2014) SPEURO033
Information för kontanthanterare – Upptäck den nya 20-eurosedeln (2015), 105 x 210 mm SPEURO039
Helppo tarkastaa, euroseteleiden turvatekijä-juliste (2014), A3 SPEURO029
Guide for cash handlers – Discover the new €20 banknote (2015), 105 x 210 mm SPEURO040
Guide for cash handlers – Discover the new €10 banknote (2014), 105 x 210 mm SPEURO026
Euroseteleiden turvatekijät (85 x 54 mm) -hologrammiesite (2015) SPEURO047
Eurons nya ansikte – Upptäck den nya 20-eurosedeln (2015), 105 x 210 mm SPEURO045
Euron uusi ilme – Uusi 20 euron seteli (2015), 105 x 210 mm SPEURO044
Easy to check, the security features of euro banknotes, poster (2015), A3 SPEURO043
3-Step security check (85 x 54 mm) – lenticular card (2015) SPEURO049
3-Step security check (85 x 54 mm) – lenticular card (2014) SPEURO034
AntalSuomen Pankki – Säädöksiä | Författningar | Legal ProvisionsSkrivare(r)Produkt nummer
Suomen Pankki – Säädöksiä (2011) SPS2011FI
Finlands Bank – Författningar 2011 SPS2011SV
Bank of Finland – Legal Provisions 2011 SPS2011EN
:*


:*