Finansmarknadsrapport

Finlands Bank ger ut en finansmarknadsrapport på finska och engelska fyra gånger per år. Rapporten behandlar aktuella företeelser och belyser den senaste finansiella utvecklingen.

Finansmarknadsrapporten innehåller korta artiklar om exempelvis finansiella tjänster, banker och andra finansiella intermediärer, värdepappersmarknaden och det finansiella systemets infrastruktur (betalnings- och avvecklingssystem). Dessutom redogör rapporten för utvecklingsprojekt som gäller regleringen och övervakningen av finansmarknaden. Rapporten innehåller också en förteckning över nyligen genomförda strukturaffärer och aktuella händelser inom finanssektorn.

Rapporten läggs ut i pdf-format på vår webbplats. Den kan också prenumereras på elektroniskt så att prenumeranten får besked per e-post när det senaste numret har lagts ut.
 

 Sök publikationer

 
 

 Relaterade sidor