Diskussionsrapporter

Forskningsrapporter som utarbetats vid Finlands Bank ges i första hand ut i serien Discussion Paper. Serien sprider information om forskningsteman och forskningsresultat med fokus på bankens strategiska mål och syftar till att väcka diskussion kring dessa teman.

Diskussionsrapporterna ges ut på engelska med en sammanfattning på finska. De läggs ut i pdf-format på bankens webbplats.

Serien har getts ut sedan 1988. Sedan 1996 har alla diskussionsrapporter lagts ut på vår webbplats; rapporter av äldre datum finns i Finlands Banks digital arkiv (Helda).

 

 Sök publikationer

 
 

 Relaterade sidor