Publikationer

 
TAB WEBPART
 

 Publikationer

 
 

 Publikationsserie

 
 

 Beställ

 

Det går att prenumerera elektroniskt på Finlands Banks publikationer, rapporter och pressmeddelanden.

En del av Finlands Banks och ECBs broschyrer finns också i tryckt version.

 

 Kalender

 
 

 Genvägar

 
TAB WEBPART
 

 Genvägar

 
 

 Populära innehåll

 
 

 Media

 
Kommunikationschef Jenni Hellström
telefon 010 831 2632
 
Senior informatör Richard Brander
telefon 010 831 2206

Informatör Eira Heinämies
telefon 010 831 2469

Informationsassistent Heli Kangas
telefon 010 831 2628
 
Informatör Eeva Kristiina Lahtinen
telefon 010 831 2908
 
Informatör Iina Lario
telefon 010 831 2689
 
Informatör/redaktör Peter Mickelsson
telefon 010 831 2666
  
Ansvarig webbredaktör Mia Ristimäki
telefon 010 831 2213
 
Museets intendent Jaakko Koskentola
telefon 010 831 2981​
 

 Räntor

 
ECB:s styrränta: 0,05 %
(beslut 4.9.2014, gäller från 10.9.2014)
Euribor räntor
5.2.2016
1 mån.
-0,234
3 mån.
-0,167
12 mån.
-0,002
Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Grundränta 1.1―30.6.2016: 0,0 %
Dröjsmålsränta 1.1―30.6.2016: 7,5 %() tai 8,5 % (4 a§)
 

 Valutakurser

 
Valuta
8.2.2016
EUR/USD
1,1101
EUR/JPY
129,11
EUR/SEK
9,4307
Fler valutakurser
 

 Relaterade webbplatser