Euromynt

Rättsligt sett är det medlemsstaterna i euroområdet som ger ut euromynten. I Finland har Finlands Bank enligt lagen om mynt fått ensamrätt att ge ut mynt.

Myntserien består av åtta mynt i olika valörer:
2 och 1 euro samt 50, 20, 10, 5, 2 och 1 cent.

I Finland tillämpas avrundning till närmaste 5 cent. På grund av avrundningsregeln har 1- och 2-centsmynt knappt alls behövts i Finland. Dessa småmynt är officiella betalningsmedel även i Finland, men har affärerna särskild skyltning om att de inte tar emot dessa valörer behöver de inte heller göra det.

Valörsidan (klave) på euromynten ser lika ut i alla euroländer och den har utformats av Luc Luycx från det belgiska myntverket. Den andra sidan (krona) har däremot nationella motiv som respektive euroland själv fått välja. Alla euromynt från de olika länderna är gångbara som betalningsmedel i alla euroländer.

Varje medlemsstat får ge ut samlarmynt (jubileumsmynt) med andra valörer än de som ingår i euromyntserien. Samlarmynten gäller som lagligt betalningsmedel endast i utgivarlandet.

Varje medlemsstat i euroområdet får ge ut 2 euros jubileumsmynt (minnesmynt) två gånger om året. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper och samma gemensamma sida som ett vanligt 2-euromynt. Vad som gör dem annorlunda är deras jubileumsutformning på den nationella sidan. Specialmynten är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. Specialmynten är gångbara betalningsmedel i alla euroländer. Samlar- och jubileumsmynt, 2 euros specialmynt samt 1- och 2-centsmynt säljs i Finland av Myntverket (www.suomenrahapaja.fi/swe).

Vanliga frågor och svar (1- och 2-centsmynt vid betalningar)