Euromynt

Rättsligt sett är det medlemsstaterna i euroområdet som ger ut euromynten. I Finland har Finlands Bank enligt lagen om mynt fått ensamrätt att ge ut mynt.

Myntserien består av åtta mynt i olika valörer:

2 och 1 euro samt 50, 20, 10, 5, 2 och 1 cent.

I Finland tillämpas avrundning till närmaste 5 cent. På grund av avrundningsregeln har 1- och 2-centsmynt knappt alls behövts i Finland. Dessa småmynt är officiella betalningsmedel även i Finland, men har affärerna särskild skyltning om att de inte tar emot dessa valörer behöver de inte heller göra det.

Valörsidan (klave) på euromynten ser lika ut i alla euroländer och den har utformats av Luc Luycx från det belgiska myntverket. Den andra sidan (krona) har däremot nationella motiv som respektive euroland själv fått välja. Alla euromynt från de olika länderna är gångbara som betalningsmedel i alla euroländer.

Varje medlemsstat får ge ut samlarmynt (jubileumsmynt) med andra valörer än de som ingår i euromyntserien. Samlarmynten gäller som lagligt betalningsmedel endast i utgivarlandet.

Varje medlemsstat i euro-området får ge ut ett 2 euros jubileumsmynt (minnesmynt) en gång om året. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper och samma gemensamma sida som ett vanligt 2-euromynt. Vad som gör dem annorlunda är deras jubileumsutformning på den nationella sidan. Specialmynten är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet.

Myntstorlek, motiv och kännetecken finns beskrivna på sidan Euromynt på Europeiska centralbankens (ECB) webbplats.

Webbadresser till uppgifter om samlarmynt som getts ut i olika länder finns också på ECB:s webbplats.
 
2 euros jubileumsmynt beskrivs på sidan 2 euros jubileumsmynt på ECB:s webbplats.

Vanliga frågor och svar (1- och 2-centsmynt vid betalningar)

Beloppet/antalet euromynt som Finlands Bank satt i omlopp uppgick 31.12.2010 till 493,8 miljoner euro/1 260,8 miljoner st.