Euromynt i bilder – nationella sidor, 10-centsmynt

 

Nationella sidor

 • 10 cent, Belgien

  Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

  På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven A under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

  Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II men det kungliga monogrammet och utgivningsåret finns nu på myntets inre del, och så även myntmärket och landskoden för Belgien "BE".

   
 • 10 cent, Cypern
  På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.
   
 • 10 cent, Estland
  Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Det är en geografisk bild av Estland och ordet "Eesti" (Estland).
   
 • 10 cent, Finland
  1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt visas Finlands lejon som ursprungligen formgivits av skulptören Heikki Häiväoja. Det heraldiska lejonet i olika utformningar har använts på flera finska mynt under årens lopp, till exempel på 1-marksmynten mellan 1964 och 2001.
   
 • 10 cent, Frankrike
  10-, 20- och 50-centsmynten: Temat med såningsmannen är ett bestående inslag i den franska francens historia. Detta moderna, tidlösa bildmotiv, skapat av Laurent Jorlo, representerar Frankrike, som är troget sina ideal i integrationen med Europa.
   
 • 10 cent, Grekland
  På 10-, 20- och 50-centsmynten finns Kyreniaskeppet, ett handelsskepp som härrör från 300-talet f.Kr., en symbol för Cyperns historia som sjöfartsnation och dess betydelse som handelscentrum.
   
 • 10 cent, Irland
  Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, utgivningsåret och ordet "Eire", Irland på iriska. Harpan är utformad av Jarlath Hayes.
   
 • 10 cent, Italien
  Myntet hedrar minnet av Sandro Botticelli, som skapade ett av de verkliga mästerverken inom den italienska konsten. Hans målning, Venus födelse, är ett av de mest kända verken i världen.
   
 • 10 cent, Latvia
  The 10 cent coin shows the large coat of arms of the Republic of Latvia. The designer is Laimonis Šēnbergs.
   
 • 10 cent, Luxemburg

  Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och den luxemburgska regeringen.

  Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten står också utgivningsåret och landets namn på luxemburgska (Lëtzebuerg).

   
 • 10 cent, Malta
  10-, 20- och 50-centsmynten visar Maltas riksvapen, en sköld med heraldisk avbildning av Maltas flagga med en murkrona över som representerar Maltas befästningsverk och betecknar en stadsstat. Skölden ramas in av en olivkvist på vänster sida och en palmkvist på höger sida, symboler för fred som av tradition är förknippade med Malta. Dessa bildar en krans och förenas längst ner av en banderoll med texten "Repubblika ta’ Malta" (Republiken Malta).
   
 • 10 cent, Monaco

  Det finns två myntserier i omlopp.

  På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och arvprins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

  På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

   
 • 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: Drottning Beatrix visas i profil tillsammans med orden "Beatrix Koningin der Nederlanden" utmed kanten.
   
 • 10 cent, Portugal
  10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt avbildas det kungliga sigillet från 1142 i mitten.
   
 • 10 cent, San Marino
  Basilikan i San Marino finns på 10-centsmynten.
   
 • 10 cent, Slovakien
  10-, 20- och 50-centsmynten visar slottet i Bratislava och Slovakiens statsvapen.
   
 • 10 cent, Slovenien
  Myntet visar arkitekten Jože Plečniks ej genomförda plan för det slovenska parlamentet.
   
 • 10 cent, Spanien
  10-, 20- och 50-centsmynten: Miguel de Cervantes, den spanska litteraturens fader, visas på dessa mynt som speglar det universella hos människan och människans verk.
   
 • 10 cent, Tyskland
  10-, 20- och 50-centsmynten: Brandenburger Tor, symbolen för det delade Tyskland och återföreningen, utgör motivet på dessa mynt. Perspektivet i det här motivet, utformat av Reinhard Heinsdorff, framhäver öppnandet av Brandenburger Tor med tonvikt på ett enat Tyskland och Europa.
   
 • 10 cent, Vaticanstaten

  Det finns tre myntserier från Vatikanstaten i omlopp.

  Motivet på den första serien är påven Johannes Paulus II. Den utgavs mellan 2002 och 2005.

  Den andra serien utges sedan juni 2005. Motivet visar vapenskölden för Vatikanstatens tillfällige ledare, kardinal Chamberlain, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. MMV. Myntverksmärket "R" finns mellan vapenskölden och utgivningsåret. Formgivarens namn, D. LONGO, finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten). Tolv stjärnor finns i en halvcirkel runt övre halvan av myntets yttre kant. På den nedre halvan står orden "CITTÀ DEL VATICANO" i en halvcirkel.

  Den tredje serien som utkom i april visar påven Benediktus XVI och orden "CITTÀ DEL VATICANO". Till höger om porträttet finns årtalet "2006" och myntmärket "R" och till vänster formgivarens initialer "DL".

   
 • 10 cent, Österrike
  På detta mynt avbildas Stephansdomen, en av juvelerna bland Wiens gotiska byggnader och ett populärt turistmål.
   

© Europeiska centralbanken