Euromynt i bilder – nationella sidor, 2-euromynt

 

 

Nationella sidor

Om du inte kan hitta ett mynt i listan kan det vara ett jubileumsmynt.

 • 2 euro, Belgien

  Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

  På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven A under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

  Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II men det kungliga monogrammet och utgivningsåret finns nu på myntets inre del, och så även myntmärket och landskoden för Belgien "BE".

   
 • 2 euro, Cypern
  På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.
   
 • 2 euro, Estland
  Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Det är en geografisk bild av Estland och ordet "Eesti" (Estland).
   
 • 2 euro, Finland
  Här visas hjortron och hjortronblommor utformade av Raimo Heino. Kantgravyr på 2-euromyntet: SUOMI FINLAND * * *, där * representerar ett lejonhuvud.
   
 • 2 euro, Frankrike
  1- och 2-euromynten: Ett träd, ritat av konstnären Joaquim Jimenez, avbildas på dessa mynt som symbol för liv, kontinuitet och tillväxt. Det är inneslutet i en sexhörning och omges av republikens motto "Liberté, Egalité, Fraternité" (frihet, jämlikhet, broderskap). Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånge,r varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 • 2 euro, Grekland
  På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.
   
 • 2 euro, Irland
  Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, utgivningsåret och ordet "Eire", Irland på iriska. Harpan är utformad av Jarlath Hayes. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 • 2 euro, Italien
  Detta visar ett porträtt av Dante Alighieri målat av Raphaël. Porträttet hänger i påven Julius II:s flygel i Vatikanen. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2* upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 • 2 euro, Latvia
  The €2 coin features a Latvian folk maiden. This image was originally used on the silver 5 lats coin in 1929. The edge of the coin bears the inscription DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (GOD BLESS LATVIA). The designer is Guntars Sietiņš.
   
 • 2 euro, Luxemburg

  Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och den luxemburgska regeringen.

  Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten står också utgivningsåret och landets namn på luxemburgska (Lëtzebuerg).

  Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.

   
 • 2 euro, Malta
  1-och 2-euromynten pryds av Johanniterordens emblem. Under riddarordens styre mellan 1530 och 1798 förknippades det åttauddiga korset med ön och det kallas numera ofta för malteserkorset.
   
 • 2 euro, Monaco

  Det finns två myntserier i omlopp.

  På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och arvprins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

  På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

  Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.

   
 • 1- och 2-euromynten: Drottning Beatrix visas i profil tillsammans med orden "Beatrix Koningin der Nederlanden". De tolv stjärnorna ligger i en halvcirkel utmed kanten. Kantgravyr på 2-euromyntet: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Gud vare med oss).
   
 • 2 euro, Portugal
  1- och 2-euromynten: Här finns landets slott och vapen bland de europeiska stjärnorna. Detta symboliserar dialog, utbyte av värderingar och dynamiken i skapandet av Europa. I mitten finns det kungliga sigillet från 1144. Kantgravyr på 2-euromyntet: fem vapen och sju slott, med jämna avstånd.
   
 • 2 euro, San Marino
  Regeringsbyggnaden (Palazzo Pubblico) visas på 2-euromyntet. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2* upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 • 2 euro, Slovakien
  På 1- och 2-euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen.
   
 • 2 euro, Slovenien
  Myntet visar diktaren France Prešeren och längs kanten, S L O V E N I J A.
   
 • 2 euro, Spanien
  1- och 2-euromynten: visar en bild av kung Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 • 2 euro, Tyskland
  1- och 2-euromynten: Örnen, den traditionella symbolen för tysk suveränitet, är avbildad på dessa mynt omgiven av europastjärnorna. Motivet är utformat av Heinz och Sneschana Russewa-Hoyer. Kantgravyr på 2-euromyntet: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (enighet, rätt och frihet) och emblemet med den federala örnen.
   
 • Det finns tre myntserier från Vatikanstaten i omlopp.

  Motivet på den första serien är påven Johannes Paulus II. Den utgavs mellan 2002 och 2005.

  Den andra serien utges sedan juni 2005. Motivet visar vapenskölden för Vatikanstatens tillfällige ledare, kardinal Chamberlain, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. MMV. Myntverksmärket "R" finns mellan vapenskölden och utgivningsåret. Formgivarens namn, D. LONGO, finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten). Tolv stjärnor finns i en halvcirkel runt övre halvan av myntets yttre kant. På den nedre halvan står orden "CITTÀ DEL VATICANO" i en halvcirkel.

  Den tredje serien som utkom i april visar påven Benediktus XVI och orden "CITTÀ DEL VATICANO". Till höger om porträttet finns årtalet "2006" och myntmärket "R" och till vänster formgivarens initialer "DL".

  Kantgravyr på 2-euromyntet: 2* upprepas sex gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.

   
 • 2 euro, Österrike
  Detta mynt visar ett porträtt av pacifisten Bertha von Suttner, symbol för Österrikes fredssträvanden under många decennier. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2 EURO *** upprepas fyra gånger, varannan gång upprätt och varannan gång upp och ner.
   
 
© Europeiska centralbanken