Euromynt i bilder – nationella sidor, 2-centsmynt

 

Nationella sidor

 • 2 cent, Belgien

  Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

  På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven A under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

  Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II men det kungliga monogrammet och utgivningsåret finns nu på myntets inre del, och så även myntmärket och landskoden för Belgien "BE".

   
 • 2 cent, Cypern
  1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.
   
 • 2 cent, Estland
  Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Det är en geografisk bild av Estland och ordet "Eesti" (Estland).
   
 • 2 cent, Finland
  1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: På dessa mynt visas Finlands lejon som ursprungligen formgivits av skulptören Heikki Häiväoja. Det heraldiska lejonet i olika utformningar har använts på flera finska mynt under årens lopp, till exempel på 1-marksmynten mellan 1964 och 2001.
   
 • 2 cent, Frankrike
  1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas en ung, kvinnlig Marianne med bestämda anletsdrag som ger uttryck för en önskan om ett starkt och hållbart Europa. Formgivare är Fabienne Courtiade, gravör vid myntverket i Paris.
   
 • 2 cent, Grekland
  1-, 2- och 5-centsmynten visar ett mufflonfår, en art av vildfår som förekommer på Cypern och representerar naturlivet på ön.
   
 • 2 cent, Irland
  Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, utgivningsåret och ordet "Eire", Irland på iriska. Harpan är utformad av Jarlath Hayes.
   
 • 2 cent, Italien
  Detta mynt visar Mole Antonelliana, ett torn ritat av Alessandro Antonelli 1863.
   
 • 2 cent, Latvia
  The 2 cent coin shows the small coat of arms of the Republic of Latvia. The designer is Laimonis Šēnbergs.
   
 • 2 cent, Luxemburg

  Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och den luxemburgska regeringen.

  Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten står också utgivningsåret och landets namn på luxemburgska (Lëtzebuerg).

   
 • 2 cent, Malta
  1-, 2- och 5-centsmynten har en bild av altaret i den förhistoriska tempelbyggnaden i Mnajdra som byggdes cirka 3600 f.Kr. på en låg höjd med utsikt över havet.
   
 • 2 cent, Monaco

  Det finns två myntserier i omlopp.

  På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och arvprins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

  På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

   
 • 1-, 2-, 5-, 10-, 20- och 50-centsmynten: Drottning Beatrix visas i profil tillsammans med orden "Beatrix Koningin der Nederlanden" utmed kanten.
   
 • 2 cent, Portugal
  1-, 2- och 5-centsmynten: Här visas det första kungliga sigillet från 1134 tillsammans med ordet "Portugal".
   
 • 2 cent, San Marino
  På 1-, 2- och 5-centsmynten avbildas tredje tornet, frihetsstatyn respektive första tornet.
   
 • 2 cent, Slovakien
  1-, 2- och 5-centsmynten visar Tatrabergens topp, Kriváň, en symbol för den slovakiska nationens suveränitet, och Slovakiens statsvapen.
   
 • 2 cent, Slovenien
  Myntet visar "furstestenen".
   
 • 2 cent, Spanien
  1-, 2- och 5-centsmynten: Katedralen i Santiago de Compostela, en juvel i spansk romansk stil och ett av världens mest berömda mål för pilgrimsfärder, avbildas på dessa mynt. De visar den storslagna fasaden på Obradoiro, ett lysande exempel på spansk barockarkitektur. Byggnadsarbetet påbörjades 1667 av José del Toro och Domingo de Andrade. Det avslutades av Fernando Casas y Novoa p å 1700-talet.
   
 • 2 cent, Tyskland
  1-, 2- och 5-centsmynten: Motivet på dessa mynt är en ekkvist, som också fanns på de tidigare tyska pfennigmynten. Motivet har utformats av professor Rolf Lederbogen.
   
 • Det finns tre myntserier från Vatikanstaten i omlopp.

  Motivet på den första serien är påven Johannes Paulus II. Den utgavs mellan 2002 och 2005.

  Den andra serien utges sedan juni 2005. Motivet visar vapenskölden för Vatikanstatens tillfällige ledare, kardinal Chamberlain, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. MMV. Myntverksmärket "R" finns mellan vapenskölden och utgivningsåret. Formgivarens namn, D. LONGO, finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten). Tolv stjärnor finns i en halvcirkel runt övre halvan av myntets yttre kant. På den nedre halvan står orden "CITTÀ DEL VATICANO" i en halvcirkel.

  Den tredje serien som utkom i april visar påven Benediktus XVI och orden "CITTÀ DEL VATICANO". Till höger om porträttet finns årtalet "2006" och myntmärket "R" och till vänster formgivarens initialer "DL".

   
 • 2 cent, Österrike
  Här visas edelweiss som en del i en blomsterserie för att symbolisera ansvaret för miljön och den roll Österrike spelar i utvecklingen av en gemensam miljöpolitik.
   

© Europeiska centralbanken