Antalet präglade finska mynt

Europeiska centralbanken (ECB) godkänner omfattningen av myntutgivningen i euroländerna. De mynt som ges ut i Finland präglas av Myntverket i Finland.

Antalet präglade euromynt per år, mn.

År 2 euro 1 euro 50 cent 20 cent 10 cent 5 cent 2 cent 1 cent Totalt
1999 16,090 16,210 20,696 42,350 133,520 63,380 1,785 8,100 302,131
2000 8,680 36,639 67,097 0,500 167,449 56,660 13,937 7,600 358,562
2001 29,132 13,862 4,432 121,763 14,730 213,756 0,500 0,500 398,675
2002 1,386 14,114 1,147 100,759 1,499 101,824 0,659 0,659 222,047
2003 9,080 0,790 0,790 0,790 0,790 0,790 6,790 6,790 26,610
2004 10,029 5,529 0,629 0,629 0,629 0,629 8,024 9,690 35,788
2005 10,800 7,935 4,800 0,800 0,800 0,800 5,800 5,800 37,535
2006 11,000 1,705 6,850 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 30,555
2007 8,600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 19,600
2008 9,800 1,000 8,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 24,800
2009 9,300 1,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 22,300
2010 5,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 11,200
2011​ 6,800​ 0,800​ 3,800​ 8,800​ 0,800​ 0,800​ 0,800​ 0,800​ 23,400​
2012​ ​6,800 ​0,800 ​4,800 ​10,800 ​10,800 ​0,800 ​0,800 ​0,800 ​36,400
2013​ 3,400​ 0,400​ 0,400​ 0,400​ 0,400​ 0,400​ 0,400​ 0,400​ 6,200​
2014​ 2​,700​ 0,2​00​ 0,200​ 0,200​​ 0,200​ 13,780​ 0,200​ 0,200​ 17,680
2015​ ​2,200 ​0,200 ​0,200 ​10,200 ​10,200 ​0,200 ​0,200 ​0,200 ​23,600
Totalt 151,397 102,984 132,641 302,791 346,617 458,619 50,195 51,839 1 597,083