Mark

Från 1860 till övergången till euro var myntenheten i Finland mark. Marken indelades i 100 penni. I Finland genomfördes en myntreform vid början av 1963. Då infördes den nya marken, som motsvarade 100 gamla mark, och 1 ny penni kom således att motsvara 1 gammal mark.

Marksedlar

De sedlar som senast användes i Finland var av 1986 års typ. Sedlar av 1986 års typ men försedda med nya säkerhetsdetaljer och beteckningen Litt. A i det nedre vänstra hörnet hade getts ut sedan 1991.

En 20-markssedel gavs ut 1993. Den försågs 1997 med ett hologram. Den 20-markssedel som gavs ut 1997 är försedd med beteckningen Litt. A på framsidan.

Alla marksedlar är av storlek 142 mm x 69 mm.

De senast utelöpande marksedlarna hade valörerna 1 000, 500, 100, 50, 20 och 10 mark.

Motiven på sedlarna hänför sig till de viktigaste epokerna i Finlands historia. 10-, 20- och 50-markssedlarna representerar självständighetstiden (från 1917), 100- och 500-markssedlarna autonomins tid (1809–1917) under det ryska kejsardömet och 1 000 markssedeln den tid då Finland var en del av Konungariket Sverige (till 1809).

Markmynt

De mynt i mark och penni som användes före utgivningen av euro hade präglats på 1990-talet. Från och med 1990 präglades 50-pennismynt och 10-pennismynt. Från och med 1993 präglades 10-marks-, 5-marks- och 1-marksmynt. Mynt i dessa valörer präglades varje år fram till 2001.

Jubileumsmynt i mark hade getts ut i Finland sedan 1952, först mera sällan och senare nästan årligen.

Marksedlarna och markmynten upphörde att gälla som lagliga betalningsmedel den 28 februari 2002.