Inlämning av marksedlar och -mynt till Finlands Bank

Årsstatistik

Marksedlar och -mynt kunde växlas till euro fram till den 29 februari 2012. Efter detta datum fanns det utelöpande marksedlar och -mynt till ett belopp på 1 626 miljoner mark, eller 273 miljoner euro.

Av det icke inlösta beloppet stod sedlar för 708,8 miljoner mark. Myntbeloppet, inklusive jubileumsmynt, var 917,2 miljoner mark. Av bruksmynten hade mark och penni inte lämnats in till Finlands Bank till ett värde på 586,1 miljoner mark.

Största delen av marksedlarna (omkring tre fjärdedelar) växlades till euro under den officiella inväxlingsperioden i januari–februari 2002. Redan vid utgången av 2002 hade drygt 94 procent av sedlarna och närmare 70 procent av mynten i mark lämnats in till Finlands Bank.

Utelöpande kontanter i mark som inte returnerats till Finlands Bank (exkl. jubileumsmynt)
År Marksedlar mn, mark Markmynt mn, mark Markkontander mn, mark Eurokontanter utgivna i Finland, mn euro Utelöpande marksedlar och -mynt i procent av euro utgivna i Finland
2001 14 117,0 1 522,5 15 639,5 . .
2002 973 643 1 616 3 182 8,5
2003 881 623 1 504 3 912 6,5
2004 826 602 1 428 4 787 5,0
2005 806 600 1 406 5 802 4,1
2006 788 598 1 386 6 874 3,4
2007 776 595 1 371 7 848 2,9
2008 774 593 1 367 8 851 2,6
2009 765 593 1 357 9 892 2,3
2010 755​ 592​ 1 347​ 10 960​ 2,1​
2011 745​ ​591 ​1 336 ​11 677 ​1,9
2012/M6  709​ ​586 ​1 295 ​11 873 ​1,8

Siffrorna visar ställningen vid årets slut, utom uppgifterna för 2012 som är för utgången av juni när alla mark hade räknats. 1 euro = FIM 5,94573.

Tabell (PDF) över icke inväxlade finska mark (uppdaterad 2.7.2012).