Markmynt indragna 1.1.1998

Enligt finansministeriets beslut upphörde vissa mynt att gälla vid början av 1994. Fram till dess hade alla mynt ända från 1860-talet varit lagliga betalningsmedel. Mynt av äldre typ som blev ogiltiga den 1 januari 1994 löste Finlands Bank in fram till slutet av 2003, medan mynt som blev ogiltiga den 1 januari 1998 löstes in fram till slutet av 2007.

Finlands Bank löste in mynt i den sista myntserien i mark fram till den 29 februari 2012. 

 

1.1.1998
indragna bruksmynt
Präglingsår Diameter, 
    mm
Nominellt värde
i nymark
Löstes in av Finlands Bank fram till

1 mark, silver

1964–1968

24,00

1,–

31.12.2007

1 mark, silver 1 mark, silver

1 mark, kopparnickel

1969–1993

24,00

1,–

31.12.2007

 1 mark, kopparnickel 1 mark, kopparnickel

5 mark, aluminiumbrons

1972–1978

26,30

5,–

31.12.2007

5 mark, aluminiumbrons 5 mark, aluminiumbrons

5 mark, aluminiumbrons

1979–1993

26,30

5,–

31.12.2007

5 mark, aluminiumbrons 5 mark, aluminiumbrons

Till början av sidan