Förfalskningar

Europeiska unionens råd har den 28 juni 2001 antagit förordningen (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning, se Regelverk på bankens webbplats.

Europeiska unionen har upprättat två analyscentra för förfalskningar. Centrumet för analys av sedelförfalskningar verkar i anslutning till Europeiska centralbanken i Tyskland och Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet, som hanterar falska mynt, i anslutning till franska myntverket i Frankrike. Alla EU:s medlemsstater har dessutom upprättat nationella analyscentrum. I Finland verkar analyscentrum i anslutning till centralkriminalpolisen.

Innehav och användning av förfalskade sedlar och mynt är straffbart enligt strafflagen. Sedlar eller mynt som misstänks vara förfalskade kan exempelvis jämföras med sedlar eller mynt som man vet är äkta genom att man noga granskar säkerhetsdetaljerna. Förfalskningar skall lämnas in till polisen.

I Finland har relativt få förfalskningar påträffats jämfört med antalet förfalskningar i hela euroområdet. Tabellen nedan visar antalet förfalskade eurosedlar i omlopp i Finland. 

År Sedlar, st. Mynt, st.
2002 155 0
2003 1 189 411
2004 1 343 1 607
2005 850 2 202
2006 571 2 530
2007 527 2 531
2008 709 2 062
2009 861 1 728
2010​ ​1 052 1 475​
2011​ 827​ 3 053​
2012​ 620​ 1569​