Förfalskningar

Europeiska unionens råd har den 28 juni 2001 antagit förordningen (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning. Lagens tillämpningsområde har senare utvidgats att gälla penningtransporter, såsom affärsverksamhet bedriven valutaväxling, yrkesmässig distribuering av sedlar via bankautomater samt kasinoverksamhet (Finlands Lag 1489/2011 om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning, 30.12.2011).

Det är i princip omöjligt att få förfalskade eurosedlar från en bankautomat, eftersom de privata kontantautomatbolagen är skyldiga att kontrollera äktheten och kvaliteten hos de eurosedlar som återcirkuleras via automaterna med sådana sedelhanteringsmaskiner som godkänts av eurosystemet och som tar förfalskade sedlar ur cirkulation. ECB:s senaste beslut om detta (ECB/2012/19) har getts den 7 september 2012. Beslutet kan laddas ned på ECB:s webbplats.

Europeiska unionen har upprättat två analyscentra för förfalskningar. Centrumet för analys av sedelförfalskningar verkar i anslutning till Europeiska centralbanken i Tyskland och Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet, som hanterar falska mynt, i anslutning till franska myntverket i Frankrike. Alla EU:s medlemsstater har dessutom upprättat nationella analyscentrum. I Finland verkar analyscentrum i anslutning till centralkriminalpolisen.

Innehav och användning av förfalskade sedlar och mynt är straffbart enligt strafflagen. Sedlar eller mynt som misstänks vara förfalskade kan exempelvis jämföras med sedlar eller mynt som man vet är äkta genom att man noga granskar säkerhetsdetaljerna. Förfalskningar skall lämnas in till polisen.

I Finland har relativt få förfalskningar påträffats jämfört med antalet förfalskningar i hela euroområdet. Tabellen nedan visar antalet förfalskade eurosedlar i omlopp i Finland. 

År Sedlar, st. Mynt, st.
2002 155 0
2003 1 189 411
2004 1 343 1 607
2005 850 2 202
2006 571 2 530
2007 527 2 531
2008 709 2 062
2009 861 1 728
2010​ ​1 052 1 475​
2011​ 827​ 3 053​
2012​ 620​ 1569​
2013​ 427​ 1261​
​2014 ​502 ​1539
​2015 1085​​ 1134​