FINLANDS BANK
Nyhet
15.12.2016

Ledamot av tillsynsnämnden utsedd

​Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) har utnämnt Pentti Hakkarainen till ny ECB-ledamot för tillsynsnämnden vid den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Pentti Hakkarainen, som för närvarande är vice ordförande i direktionen för Finlands bank och ordförande i direktionen för Finansinspektionen, kommer att tillträda sin nya tjänst i februari.

Tillsynsnämnden är ansvarig för att planera och genomföra ECB:s banktillsynsuppgifter och att lämna fullständiga utkast till beslut för antagande av ECB-rådet.

Företrädare för alla de 19 behöriga nationella myndigheterna sitter i tillsynsnämnden. Danièle Nouy är ordförande och Sabine Lautenschläger är vice ordförande samt ledamot i ECB:s direktion. Fyra ledamöter i tillsynsnämnden utses av ECB. Dessa är för närvarande Julie Dickson, Luc Coene och Ignazio Angeloni, och Pentti Hakkarainen kommer att bli den fjärde ledamoten.

 

 Arkiv

 
 

 Dela denna sida