Pressmeddelanden

2004
9.12.2004Euro & talous 4/2004: Den ekonomiska tillväxten i Finland fortsatt tillfredsställande
9.12.2004Ny organisation för Finlands Bank
9.11.2004Direktinvesteringarna 2003
5.11.2004Finlands Banks analys av den finansiella stabiliteten
28.10.2004IMF:s uttalande om den finländska ekonomin
30.9.2004Finlands Banks representanter på IMF:s och Världsbankens årsmöte
30.9.2004Matti Vanhala har avlidit
28.9.2004Enkät om valuta- och derivatmarknaden i Finland våren 2004
27.9.2004Nya telefonnummer till Finlands Bank och Finansinspektionen
23.9.2004Euro & talous 3/2004: Den ekonomiska politiken bör fokuseras på att trygga förutsättningarna för framtida tillväxt
23.9.2004Presskonferensen torsdagen den 23 september 2004 i direktsändning på vår webbplats
31.8.2004Utställning med eurosedelförslag från 1.9.2004
27.8.2004Ny specialutgåva av tvåeuromyntet
13.8.2004Hur skapade sig Finland ryktet som landet som betalar sina skulder? Myntmuseets utställning Landet som betalade sina skulder pågår till den 29 augusti 2004
6.8.2004Avhandling om finansiella kriser i tillväxtekonomier
22.7.2004Euroförfalskningar i Finland under första halvåret 2004
12.7.2004Erkki Liikanen tillträder i dag som chefdirektör
30.6.2004Specialutgåva av tvåeuromyntet ges ut
29.6.2004Referensränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden 1.7 - 31.12.2004
21.6.2004Finlands Bank vidareutvecklar sin forskningsverksamhet
10.6.2004Specialutgåva av tvåeuromyntet EU-utvidgningen till ära
10.6.2004Euro & talous 2/2004: tillväxtutsikterna ljusa på kort sikt
26.5.2004Eurosystemets och Ryska centralbankens gemensamma seminarium, Helsingfors 25-26 maj 2004
19.5.2004Första numret av kvartalsrapporten BOFIT China Review har nu kommit ut
18.5.2004Finländska masskuldebrevslån 2003
23.4.2004Erkki Liikanen utnämnd till chefdirektör för Finlands Bank
15.4.2004Bankfullmäktige föreslår Erkki Liikanen till chefdirektör för Finlands Bank
13.4.2004Bankfullmäktige intervjuar två anmälda till tjänsten som chefdirektör
31.3.2004Erkki Kurikka utsedd till chef för internrevisionen
24.3.2004tiedote9_2004
17.3.200488,4 miljoner euro överförs från Finlands Bank till staten
17.3.2004Chefdirektörstjänsten vakant
11.3.2004Chefdirektör Matti Vanhala avgår med invalidpension
13.2.2004David Mayes och Aarno Liuksila: "Who Pays for Bank Insolvency"
12.2.2004Avhandling om hur effekterna av extremvärden i tidsserier kan reduceras vid specifikation av ARIMA-tidsseriemodeller
29.1.2004Paavo Peisa rådgivare till direktionen
22.1.2004Euroförfalskningarna ökade i Finland 2003
19.1.2004Chefdirektör Matti Vanhala åter i tjänst