Pressmeddelanden

2005
22.12.2005Öppettider för Finlands Banks kundkassa fr.o.m. 1.1.2006
12.12.2005Chefdirektör Liikanen: stabila inflationsförväntningar viktiga
9.12.2005Presskonferensen måndagen den 12 december 2005 i direktsändning på vår webbplats
5.12.2005Referensränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden 1.1– 30.6.2006
9.11.2005Tuomas Saarenheimo invald i IMF:s direktion
1.11.2005Finanssystemet stabilt – strukturomvandlingar en möjlighet eller ett hot?
24.10.2005IMF:s avslutande kommentarer om Finlands ekonomi
14.10.2005Finlands Bank genom skämttecknarnas ögon
7.10.2005Studia monetaria på Finlands Banks myntmuseum hösten 2005
7.10.2005Sinikka Salo fortsätter som medlem av Finlands Banks direktion
4.10.2005FN-specialmynt med valören två euro
28.9.2005Chefdirektör Erkki Liikanen: Trots gynnsamma utsikter på kort sikt ser framtiden inte lika ljus ut
26.9.2005Presskonferensen onsdagen den 28 september 2005 i direktsändning på vår webbplats
22.9.2005Finlands Banks representanter på IMF:s och Världsbankens årsmöte
20.9.2005Bankfullmäktige föreslår Sinikka Salo till direktionen
14.9.2005Ekonomer vid Finlands Bank prisbelönade
18.8.2005Tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank vakant
15.7.2005Euroförfalskningar i Finland under första halvåret 2005
15.7.2005Myntrullar med 1 och 2 cent också från Finlands Bank
6.7.2005Finlands Bank säljer fastigheten Unionsgatan 33 till universitetet
28.6.2005Referensränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen för tiden 1.7–31.12.2005
17.6.2005Ny publikation om likviditetsbehov och risker i betalningssystem
9.6.2005Euro & talous 2/2005
9.6.2005Finländska masskuldebrevslån 2004
7.6.2005Presskonferensen torsdagen den 9 juni 2005 i direktsändning på vår webbplats
3.5.2005Jouko Vilmunen utsedd till forskningschef
25.4.2005Nytt utseende på Finlands Banks webbsidor
14.4.2005Finlands Banks chefdirektör till IMF:s vårmöte
1.4.2005Nya studia monetaria-föreläsningar på Finlands Banks myntmuseum
30.3.200556 miljoner euro överförs från Finlands Bank till staten
30.3.2005Chefdirektör Erkki Liikanen i Euro & talous: Utbudsbegränsningar hot mot ekonomisk tillväxt i Finland
29.3.2005Presskonferensen onsdagen den 30 mars 2005 i direktsändning på vår webbplats
4.3.2005Ny avhandling om finansiell kontraktsteori
25.2.2005Ny organisation för Finlands Bank 1.3.2005
20.1.2005Bankfullmäktige reser till Kina och Sydkorea
17.1.2005Finlands Banks kundkassa flyttar temporärt
13.1.2005Euroförfalskningar i Finland 2004
7.1.2005Studia monetaria på myntmuseet