Samlarmynt

Kan jag köpa 1- och 2-centsmynt från Finlands Bank?

Finlands Bank säljer inte sedlar eller mynt för numismatiska ändamål. Detta gäller också 1- och 2-centsmynt.

Finlands Bank är landets monetära myndighet. Dess uppgifter som hänför sig till kontanter är fastställda i lag och gäller endast kontanter som betalningsmedel. Banken ger ut eurosedlar och euromynt och sörjer för att brukssedlarna och -bruksmynten är äkta, av god kvalitet och att det finns tillräckligt av dem i omlopp. Dessutom är banken skyldig att lösa in indragna sedlar och mynt i tio år efter att de upphört att gälla. 
 
I Finland präglas alla officiella bruksmynt av Myntverket i Finland Ab som ägs av finska staten. Myntverket designar, marknadsför och präglar mynt på uppdrag av centralbanker och finansministerier världen över. Myntverket präglar bruksmynt, jubileums- och specialmynt och myntserier.
 
Myntverkets produkter kan beställas via nätbutiken på företagets webbplats eller via återförsäljare. På webbplatsen finns information om mynt och en presentation av bolaget. Myntverkets kundservice svarar på frågor om mynt.
Många affärer, kaféer och loppmarknader som frekventeras av turister säljer en- och tvåcentsmynt.
 
Myntverket i Finland Ab
http://www.suomenrahapaja.fi/swe/
 
Kundservice
info(at)mint.fi
 
Telefon (09) 8943 4343
 
 

Var kan jag köpa samlarmynt (exempelvis 1- och 2-centsmynt)?

I Finland präglas alla officiella bruksmynt av Myntverket i Finland Ab som ägs av finska staten. Myntverket designar, marknadsför och präglar mynt på uppdrag av centralbanker och finansministerier världen över. Myntverket präglar bruksmynt, jubileums- och specialmynt och myntserier.

Myntverkets produkter kan beställas via nätbutiken på företagets webbplats eller via återförsäljare. På webbplatsen finns information om mynt och en presentation av bolaget. Myntverkets kundservice svarar på frågor om mynt.
Många affärer, kaféer och loppmarknader som frekventeras av turister säljer en- och tvåcentsmynt.
 
Myntverket i Finland Ab
http://www.suomenrahapaja.fi/swe/
 
Kundservice
info(at)mint.fi
 
Telefon (09) 8943 4343
 

 

Vad är ett 2 euros jubileumsmynt?

Varje medlemsstat i euroområdet får ge ut ett 2 euros jubileumsmynt (minnesmynt) två gånger om året. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper och samma gemensamma sida som ett vanligt 2-euromynt. Vad som gör dem annorlunda är deras jubileumsutformning på den nationella sidan.
 
Bara 2-euromynt kan användas som jubileumsmynt. De är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. De kan användas och ska accepteras som vilket euromynt som helst.
 
ECB:s förteckning över jubileumsmynt:
 

Var får jag information om jubileumsmynt?

Beslut om prägling av ett jubileumsmynt fattas av Finansministeriet. Ministeriet bistås av en jubileumsmyntsnämnd med representanter för Finansministeriet, Finlands Bank, Myntverket samt för kultur och konst. Nämnden utlyser designtävlingar för konstnärer som är bosatta i Finland. De finländska jubileumsmynten präglas av Myntverket i Finland på beställning av Finansministeriet.
 
Jubileumsmynten är gåvor, minnesföremål och samlarobjekt som berättar om sin samtid. De förmedlar finländska värderingar, eftersom de präglas för att hedra framstående finländare eller betydande händelser i vårt land. Om varje finländskt jubileumsmynt utfärdas en officiell förordning. Genom förordningen stadgas om myntens officiella ställning, eller nominella värde, varigenom jubileumsmynten är lagliga betalningsmedel i Finland. Försäljningspriset på jubileumsmynten är ofta högre än det nominella värdet och därför används jubileumsmynt sällan i den normala betalningsrörelsen.
 
Mer information om de finländska jubileumsmynten finns på Myntverkets webbplats. Finländska jubileumsmynt kan köpas via nätbutiken som finns på Myntverkets webbplats. Myntverkets kundservice svarar på frågor om jubileumsmynten.
 
Myntverket i Finland Ab
http://www.suomenrahapaja.fi/swe/
 
Kundservice
info(at)mint.fi

Telefon (09) 8943 4343
 
Förteckning över de finländska jubileumsmynten
http://www.suomenrahapaja.fi/swe/about_money/collector_coins
 

Myntverket i Finland löser in jubileumsmynt

Jubileumsmynt kan lösas in endast om följande kriterier uppfylls:
 
  • Mynten är finländska jubileumsmynt i euro som har tillverkats av Myntverket i Finland och konstaterats vara äkta.
  • Kunden har till försändelsen fogat en blankett som fyllts i på vederbörligt sätt. Tryck här för att fylla i och skriva ut blanketten.
  • Kundens hemadress finns i Finland.
Om dessa kriterier inte uppfylls returnerar Myntverket i Finland inte produkterna till kunden och betalar inte heller ersättning för dem.
 
Myntverket i Finland svarar inte för leveranskostnaderna för myntet och ersätter inte heller försvunna försändelser. Vi rekommenderar att ni tecknar en försäkring för försändelsen.

Se http://www.suomenrahapaja.fi/swe/info/repayment
  

Var får jag råd i numismatiska frågor?

En bra källa är boken Suomen rahat. Samtidigt med den tredje omarbetade upplagan av Suomen rahat utkom 2003 också den andra upplagan av The Coins and Banknotes of Finland. Boken har skrivits av fil.dr Tuukka Talvio, överintendent för myntkabinettet vid Finlands nationalmuseum, och utgiven av Finlands Bank.

Boken skildrar den finska markens historia från början till slut, men den behandlar också Finlands mynthistoria från tiden före marken. Boken beskriver också utformningen och införandet av euron.

Perspektivet i boken är till stor del kulturhistoriskt. Bland annat behandlas formgivningen av sedlar och mynt samt nationella symboler och andra motiv som förekommer på dem. Boken innehåller högklassiga färgbilder av alla sedel- och mynttyper som getts ut av Finlands Bank.

Boken säljs av bokhandlarna och Finlands Banks myntmuseum.

http://www.rahamuseo.fi/sv/

Information om samlarmynt ges också av numismatiska föreningar och mynthandlar.

Updaterad 29.4.2015