Bibliotek sök

 

 Sökning

 
Utgivningsår
-
Publikationstyp
Sortering enligt
Nyheter
Finlands Banks och Finansinspektionens webbpublikationer i det digitala arkivet https://helda.helsinki.fi/bof
 

 Avancerad Sökning

 
Fritext
Författare
Titel
Ämnesord
Tidskriftens namn
Publikationstyp
Sortering enligt
Nyheter
Utgivningsår
-
 

 Sökhjälp

 

Instruktioner för sökning

 • Du kan göra en enkel sökning genom att skriva hela det ord som du vill söka på i det önskade sökfältet. Exempelvis "budget".
 • Om du vill söka med en del av ett ord kan du trunkera det önskade ordet med asterisk "*". Om du exempelvis vill söka alla ord som börjar med "data" kan du använda skriva in "data*".
 • När du har utfört sökningen får du mer information om titlarna genom att klicka på dem.

Booleska operatorer

 • Du kan mata in flera sökord i ett fält med villkoren OCH/ELLER/INTE. Exempel: "budget OCH finland OCH riksdagen". Det gör ingen skillnad vilken ordning dessa s.k. booleska operatorer har, bara söksträngen inte börjar med en sådan.
 • Programmet lägger till automatiskt operatören OCH i alla fält utom i fältet Ämnesord. Om du söker exempelvis på "financial stability", söker programmet poster där båda ord förekommer.
 • Programmet har inte en funktion för frassökning. Du kan således inte göra en exakt sökning t.ex. på "exchange rate policy", utan programmet söker endast på kombinationen av ord.

Sökning med flera sökfält

 • Du kan söka med ett eller flera sökfält genom att använda formuläret för avancerad sökning. Du kan således söka med fältet Fritext och Författare/upphovsman tillsammans med exempelvis fältet Ämnesord. Du kan också använda booleska operatorer i dessa fält. Sökfälten fungerar tillsammans på samma sätt som den booleska operatorn OCH. När du använder flera sökfält samtidigt hittar programmet endast de titlar som uppfyller alla sökvillkor som du gett.
 • Du kan också använda ett formulär där flera sökfält har ersatts med ett enda s.k. flervalsfält. I flervalsfältet ska du först gå till listan och välja det fält som du vill använda i sökningen. Skriv sedan sökordet i fältet bredvid. Om du använder flervalsfältet kan du inte söka med flera fält samtidigt. Alternativet Fritext söker i alla uppgifter som lagrats i databasen. Flervalsfältets funktion påverkar inte begränsningsfälten.

Tilläggsbegränsningar

 • Du kan också använda sökformulärets tilläggsbegränsningar, t.ex. Ämneskategori eller Utgivningsår. Alla dessa begränsningar kan fritt användas samtidigt med vilket annat sökfält som helst. Varje begränsningsfält har ett värde som motsvarar alternativet "alla" som standard varvid begränsningsfältet inte begränsar sökningen på något sätt. Du kan exempelvis välja "böcker" som materialtyp och "2006"–"2007" som årtalsbegränsningar.
 • Materialtypen Seriepublikationer omfattar arbetsdokument, samrådsdokument och rapportserier, årsredovisningar, statistik och dylika periodvis utkommande publikationer. Materialtypen Digitala medier omfattar webbsidor, informationstjänster och databaser.

Förteckning över nyheter

 • På sökformuläret finns en rullgardinsmeny där du kan bläddra i nyheter som kommit till biblioteket under de senaste 7, 14, 21 och 30 dagarna.