Värdepappersstatistik

I denna del beskrivs aktiemarknaden i Finland, emissioner av och sekundärhandel med statliga benchmarklån samt emissioner och utestående belopp av obligationslån. Utvecklingen på aktiemarknaden belyses med generalindex, viktat generalindex och sektorindex samt aktieomsättning och marknadsvärde. Tabellen över statens benchmarklån innehåller de viktigaste uppgifterna om lånen. I statistiken över primary dealers benchmarklånetransaktioner på andrahandsmarknaden redovisas volymer och avkastning. Statistiken över emissioner av obligationer och utestående belopp i Finland bryts ned på sektor.

 

 

 Relaterade webbplatser