Valutakurser

OBS! De felaktiga valutakurserna för 31.12.2015 har korrigerats. (4.1.2016 kl. 16.00) 

OBS! De felaktiga valutakurserna för 25.12.2015 har tagits bort. (7.1.2016 kl. 16.00)

Med undantag av SDR är växelkurserna referenskurser publicerade av Europeiska centralbanken. Kurserna baseras på en telekonferens mellan de nationella centralbankerna varje dag kl. 15.15 finsk tid med utgångspunkt i aktuella marknadskurser. Referenskurserna publiceras då Targetsystemet är öppet.

 

 Relaterade sidor

 
 

 Relaterade webbplatser