Valutakurser

Med undantag av SDR är växelkurserna referenskurser publicerade av Europeiska centralbanken. Kurserna baseras på en telekonferens mellan de nationella centralbankerna varje dag kl. 15.15 finsk tid med utgångspunkt i aktuella marknadskurser. Referenskurserna publiceras då Targetsystemet är öppet.

 

 Relaterade sidor

 
 

 Relaterade webbplatser