Forskningsrapporter

Finlands Banks forskning avrapporteras främst i serien Discussion paper med ambitionen att också publiceras i internationella tidskrifter som tillämpar sakkunnigförfarande.

Andra vetenskapliga studier är artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter som inte tillämpar något sakkunnigförfarande.

Samlingsverk och motsvarande läggs ut på webben under Vetenskapliga monografier.