Vetenskapliga monografier

I Finlands Banks vetenskapliga monografier (tidigare serie E) ges ut samlingsverk över internationella vetenskapliga konferenser arrangerade av Finlands Bank och andra monografier.

De vetenskapliga monografierna ges ut främst på engelska och de innehåller en sammanfattning på finska. Serien läggs ut i pdf-format på vår webbplats. Monografierna kan också prenumereras på elektroniskt så att prenumeranten får besked per e-post när en ny har lagts ut. Publikationerna kan också lånas från Finlands Banks bibliotek.