Diskussionsrapporter

Forskningsrapporter som utarbetats vid Finlands Bank ges i första hand ut i serien Discussion Paper. Serien sprider information om forskningsteman och forskningsresultat med fokus på bankens strategiska mål och syftar till att väcka diskussion kring dessa teman.

Diskussionsrapporterna ges ut på engelska med en sammanfattning på finska. De läggs ut i pdf-format på bankens webbplats. De kan också prenumereras på elektroniskt så att prenumeranten får besked per e-post när nya diskussionsunderlag har lagts ut.

Serien har getts ut sedan 1988. Sedan 1996 har alla diskussionsrapporter lagts ut på vår webbplats; diskussionsrapporter av äldre datum läggs ut inom den närmaste framtiden.

Äldre diskussionsrapporter kan beställas gratis i pdf-format per e-post research@bof.fi från Finlands Bank. Publikationerna kan också lånas från Finlands Banks bibliotek.