Vetenskapligt granskade artiklar

Målet för forskningsarbetet vid Finlands Bank är att uppfylla de akademiska kvalitetskrav som ställs på högklassig forskning. Forskningsresultaten skall därför i mån av möjlighet alltid publiceras i relevanta internationella tidskrifter som tillämpar sakkunnigförfarande.

Vetenskapligt granskade artiklar sedan 1990 på engelska sidan